Vice VD till IDÈ banken Försäkring Sverige AB

Vice VD till IDÈ banken Försäkring Sverige AB

Arbetsbeskrivning

Denna rekrytering görs av Dröm Jobb Sverige AB som är en del av CSR Capital Sverige AB.
Om företaget: IDÈ banken Group är en startup koncern under CSR Capital Sverige AB.
Gruppen arbetar för att social hållbarhet inom en rad områden (Fastighet, Telecom, Energi och Finans) där IDÈ banken Group har en central roll att stötta övriga koncernen med nyckelfunktioner inom Startup stöd. Gruppen har en tydlig affärsplan och finansiella mål för alla sina verksamheter men mest av allt brinner vi för att göra skillnad i det svenska samhället.
För mer information om företaget kan du mejla till koncernchef Linda Gustafsson- linda.gustafsson168@gmail.com
Tjänsten som Vice VD är en heltidstjänst på ett av våra dotterbolag IDÈ banken Försäkring Sverige AB
Företaget arbetar med förmedling av försäkringstjänster både för nystartade, unga och etablerade SME´s som privat rådgivning.
Vi tror på teamwork och även om vi är en startup koncern hjälper vi alla över våra bolagsgränser att lyckas och utveckla sig i rollerna, detta betyder att du inte är ensam!
Vi brinner för personlig utveckling och tror att med vilja och passion kan människor skapa och bygga nästintill vad som helst. Vi börjar vår resa här och sträcker ut en hand, vill du vara med?
Tjänsten:
En vice verkställande direktör utnämns av ett bolags styrelse. Syftet är att företräda bolaget och verka i den verkställande direktörens ställe när han eller hon av någon anledning inte kan fylla sin funktion, eller i övergångsperioder när en VD:s uppdrag löpt ut men ingen ny har utsetts. Detta innebär att arbetsuppgifterna till stor del är densamma för en VD som en Vice VD.
I rollen ingår det operativa ansvaret för verksamheten, ansvar för affärsutveckling och för att de uppsatta målen gällande tillväxt, lönsamhet och nya affärsområden uppnås. Det förväntas att vice VD arbetar proaktivt med förslag på strategisk nivå samt att driva och initiera olika affärsutvecklande strategier i samverkan med kund och samarbetspartners för IDÈ banken Group AB.
Huvuddelen av tjänsten består av nätverkande och marknadspositionering, utöver detta ingår ledningsfrågor, ekonomisk planering och rapportering. Till hjälp har rollen internt stöd i gruppen i formen av HR, Ekonomi och försäkring, Juristbyrå, marknadsbyrå liksom verksamhetsrådgivning. Vice VD förväntas tolka och följa upp ekonomisk fakta enligt de uppsatta målen.
Vice VD kommer inkluderas i ett koncernövergripande VD nätverk samt vara en del av de interna stödfunktionerna för övriga Vice VD under CSR Capital Sverige AB.
Vice VD förväntas stötta i att bygga upp bolaget, sätta struktur genom affärsplan, marknadsplan, policies och rutiner för verksamheten. Då företaget är i en startupfas behöver rollen även arbeta med marknadssegmentering, konkurrenskartläggning samt kund- och relationer med samarbetspartners.
Det finns ett medarbetaransvar i rollen såväl som många interna kontaktytor inom och utanför koncernen. Att bygga ett nätverk i rollen är viktig för företagets framgång.
Som vice VD kommer du arbeta i nära dialog med VD och har en utvecklingsplan att överta VD rollen i bolaget inom sin tid.
Arbetsuppgifter:
· Skapa och utveckla strategi och affärsplan tillsammans med VD
· Ansvara över implementering av strategi och affärsplan
· Ansvara över affärsutvecklingen liksom förvärv av nya uppdrag och utveckla kundrelationer
· Säkra att företagets tjänster är attraktiva på marknaden
· Ansvara för den ekonomiska uppföljningen av företagets månadsbokslut samt likviditets och resultatprognos liksom sätta budget
· Stötta i rekrytering inom nya affärsområden samt personalansvar för upp till 10 personer
· Ansvara för ledningsgruppen
· Förbereda underlag till styrelsemöten och vid behov vara föredragande i styrelsemöte
Kvalifikationer
KRAV:
· Akademisk examen från universitet, högskola eller liknande
· Minst 7 års arbetslivserfarenhet, varav minst 3 års erfarenhet som chef
· Gedigen och dokumenterad kunskap inom affärsutveckling och ledarskap
· Dokumenterad säljerfarenhet
· Tidigare erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp
· God förmåga att uttrycka sig i såväl tal som skrift i både svenska och engelska
· Branschkunskap om arbete kring och i ett försäkringsbolag
MERITERANDE:
· Goda marknadskontakter och ett stort nätverk
· Erfarenhet av att leda andra och/eller leda genom andra
· Kännedom om IPO förfarandet
· Arbetat i ett ungt bolag eller startup tidigare
· Arbetat i verksamhets- och/eller affärsutvecklingsroller
Personliga egenskaper
I denna rekrytering lägger vi stort fokus på personlighet! Vi vill att du skall ha drivet att vilja växa in i VD rollen. Som IDÈ bankens vice VD måste du vara handlingskraftig och resultatinriktad, samtidigt som du också har en analytisk och affärsmässig sida. Då du har tidigare erfarenhet som chef vet du hur man leder andra och är en lagbyggare som kan skapa engagemang, delaktighet och en vi-känsla bland medarbetarna. När omständigheterna ändras är du flexibel och anpassningsbar genom att snabbt kunna skifta fokus, synsätt och förhållningssätt.
Du ser möjligheter i förändringar och inte hinder. Eftersom det även ingår mycket nätverkande och relationsbyggande i denna roll behöver du vara en utåtriktad person med stort kundfokus, som även är duktig på att underhålla relationer samt vara van vid många kontaktytor.
För mer information om tjänsten kan du ringa oss på vårt nummer till kontoret- 072 505 8555

Artiklar i detta ämnet

  1. Samverkan fack och arbetsgivare

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Dröm Jobb Sverige AB Solna
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast och rörlig lön
  • Publicerat: 21 oktober 2021
  • Ansök senast: 30 november 2021

Postadress

Råstavägen 17
Solna, 16954

Liknande jobb


2 december 2021

2 december 2021

Myrsjö rektorsområde söker administrativ chef

Myrsjö rektorsområde söker administrativ chef

2 december 2021

Head of Client Services

Head of Client Services

1 december 2021