Vikarierande universitetslektor i historia (35%)

Vikarierande universitetslektor i historia (35%)

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Historiska institutionen ingår i den historisk-filosofiska fakulteten och har i dag cirka 70 medarbetare och omsätter omkring 60 miljoner kronor.

Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Här bedrivs också en omfattande forskning som rör händelser under ett långt tidsspann, från medeltid till 2000-tal. Till institutionen hör den tvärvetenskapliga forskningsenheten Hugo Valentin-centrum.

För mer information se vår http://www.hist.uu.se/

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination och handledning av studenter på grundnivå i historia, egen forskning samt viss administration. Språket för undervisning och administration är svenska.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst tio veckor eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Den sökande skall vara beredd att bedriva undervisning både i klassrum och via Zoom samt vara inställd på att det kan bli förändringar mellan de båda formerna med kort varsel. Den sökande skall också ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, varvid god samarbetsförmåga med såväl kollegor som studenter är av stor vikt.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Vid urval bland behöriga sökande kommer lika omsorg att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och kvantitet kan bedömas.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas
- lista med referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-06-30.

Anställningens omfattning: 35%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Henrik Ågren, prefekt, e-post prefekt@hist.uu.se, tel: 018-471 1529.

Välkommen med din ansökan senast den 23 december 2021, UFV-PA 2021/4744.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Universitetslektor i medicin förenad anställning

27 januari 2022

Biträdande universitetslektor i Riskhantering

Biträdande universitetslektor i Riskhantering

27 januari 2022

Universitetslektor i Träningens Biomedicin

Universitetslektor i Träningens Biomedicin

27 januari 2022

27 januari 2022