Vikarierande utvecklingssekreterare inom funktionen Pedagogiska arenor

Arbetsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Tillsammans gör vi skillnad!
Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 28 000 elever. Tillsammans med 4 900 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola.

Pedagogisk Inspiration Malmö är en självständig och gemensam utvecklingsavdelning för förskole- och grundskoleförvaltningen samt arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen som arbetar för att stödja förvaltningar utifrån deras behov. Tillsammans med övrig personal ingår det i ditt uppdrag att verka för ett socialt hållbart Malmö där varje barn och elev ges likvärdiga möjligheter att nå uppställda mål.

Då avdelningen ofta möter en komplex uppdragsbild är det av vikt att avdelningen också är en formativt lärande organisation där delakultur och kunskapsspridning råder.


ARBETSUPPGIFTER
Till vår avdelning söker vi nu en utvecklingssekreterare inom funktionen Pedagogiska arenor med fokus på utomhusarenor och utomhuspedagogik.
Du kommer att vara placerad på Pedagogisk inspiration Malmö med en enhetschef som din närmsta chef.

Pedagogisk inspiration Malmö skapar olika lärandemiljöer i staden och utvecklar mötesplatser för spännande möten i staden mellan barn och elever utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessa miljöer och mötesplatser kallar vi Pedagogiska arenor. Lärandemiljöer och mötesplatser kan vara digitala såväl som fysiska rum, inomhus eller utomhus. Avdelningen tillhandahåller även infrastruktur och verktyg för de miljöer som avdelningen skapar.

Du arbetar med att utveckla underlag för lärandemiljöer i staden genom att ta fram specifika platser för detta samt ”innehållsfylla” arenorna ämnesövergripande utifrån olika pedagogiska inriktningar.

Dina arbetsuppgifter innebär att strategiskt arbete kombineras med operativa och praktiska insatser, t ex utbildning, handledning, projektledning och stöd.

Speciellt för denna tjänst är att du som huvuduppgift ska fokusera på de fysiska arenorna och utomhuspedagogik i staden. I detta sammanhang är skolgården/ förskolegården och skolans/ förskolans närmiljö viktiga arenor. Du kommer att ha kontakt med olika förvaltningar för att stödja de åtgärder som vi genomför- projektledning. Handlingsplanen för miljöprogrammet 2015-2018 är ett viktigt styrdokument för innehållet i tjänsten. I arbetet ingår att vara delaktig i att vidareutveckla pedagogiska kartor utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv.


KVALIFIKATIONER
Vi vill att du som söker har förskolelärar- eller lärarexamen. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med ”det utvidgade klassrummet” i olika fysiska pedagogiska arenor. Du ska också kunna se möjligheter och pedagogiska vinster i utvecklandet av dessa arenor utifrån läroplanerna och kursplanerna. Eftersom tjänsten är inriktad mot fysiska arenor och utomhuspedagogik så är det meriterande om du har kunskap och erfarenhet om utomhuspedagogik och god kunskap om hur bedriva undervisning i det utvidgade klassrummet. Erfarenhet av arbete med skolgårds- förskolegårdsmiljöer är meriterande. Du har verksamhetsnära erfarenhet av utvecklingsarbete. Vi förväntar oss att du har kunskap om skolans/förskolans olika styrdokument.

I tjänsten kommer det också att ingå avdelningsövergripande uppdrag därav söker vi dig som utifrån avdelningens behov har en förmåga att anpassa ditt bemötande och vara operativ utifrån olika målgrupper och deras perspektiv, vilket kräver en hög social kompetens, förmåga till aktivt lyssnade och kommunikativ färdighet både i tal och skrift. På avdelningen finns en grundläggande inställning till högkvalitativ leverans utifrån beställarens behov, vilket innebär att du behöver ha ett utforskande förhållningssätt. Du ska kunna bygga broar mellan forskning/teori för din verksamhet, beprövad erfarenhet och praxisnära kontext utifrån målgruppen.

Då vi till stor del arbetar i teamform som bildas utifrån den kompetens som behövs för uppdraget ser vi att du har en förmåga att ta olika roller, är agil i ditt arbetssätt, har ett lateralt förhållningssätt och drivs av att verka i ett gruppsammanhang. Flexibilitet, hög samarbetsförmåga, prestigelöshet, engagemang med en positiv människosyn är värde som vi ser hos dig för att kunna fungera i denna kontext.

Som person är du nyfiken, lyhörd, lösningsfokuserad och har ett driv. Att skapa förtroende är en viktig faktor i arbetet. Ett högt arbetstempo kräver att du har en god prioriterings och planeringsförmåga. Att vara driven i att det sker en högkvalitativ leverans i rätt tid ser vi som en förutsättning

Du har goda kunskaper i svenska och engelska. Har förmågan att uttrycka dig väl i tal och skrift.


ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning av att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal i Malmö stad.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Projektsamordnare Kenneth Sandéhn
0708-891645
Vision Peter Nilsson

Enhetschef IT enheten Mats Johnsson

Enhetschef, utecklingsavd Eva Hallberg

Enhetschef Eva Hallberg
0709-50 13 30
Enhetschef Lars Sletterhage
0705243122
Enhetschef Pedagogisk inspiration Malmö Mats Johnsson

Enhetschef Anders Nilsson

Facklig företrädare DIK Annika Dysting

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Malmö stad, Grundskoleförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
  • 1 plats
  • 3 - 6 månader
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde: snarast Tidsbegränsad anställning som följer föräldraledighet, eventuell förlängning till 2018-08-30 kan bli aktuell., upphör: 2017-06-30 .
  • Publicerat: 14 juli 2016

Besöksadress

August Palms plats 1 Malmö
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


Förstelärare åk 4-6 Nygårdsskolan

12 maj 2022

Höredaskolan söker lärare till åk 4-6

Höredaskolan söker lärare till åk 4-6

12 maj 2022

12 maj 2022