Vill du leda arbetet med strategisk analys?

Vill du leda arbetet med strategisk analys?

Arbetsbeskrivning

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar har som uppdrag att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Målet är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Inom ramen för detta inriktar och samordnar vi planeringen för samhällets beredskap. Vi analyserar och utvärderar samhällets förmåga att hantera kriser och bedömer hot- och riskutvecklingen inom området. Genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap stödjer vi också aktörerna i deras arbete med krisberedskap och civilt försvar. Vi finansierar angelägna utvecklingsprojekt som ska bidra till en bättre beredskap i samhället, och arbetar med att genomföra övningar samt att ge metodstöd till andra aktörers övningar. Avdelningen har omkring 160 medarbetare och omsätter ca 1,3 miljarder kronor.

Nu söker vi chef till enheten för strategisk analys. Enheten har ansvar för kvalificerade analyser av krisberedskap och civilt försvar, vilka utgör grund för inriktning av samhällets arbete med dessa frågor. Enheten arbetar också nära myndighetens ledning i styrningen av MSB och deltar ofta i olika strategiska arbeten. Enheten ansvarar för myndighetens centrala analysprocess som i samverkan med myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och företag identifierar och analyserar sådana sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara särskilt allvarliga såväl på kort som på lång sikt. Enheten ansvarar även för att områdesvis och på övergripande samhällsnivå följa upp och utvärdera samhällets krisberedskap och civilt försvar samt att föreslå åtgärder för ökad beredskap. De strategiska underlagen som utformas på enheten ligger till grund för inriktningar av ekonomisk styrning, regelstyrning och kunskapsstyrning avseende krisberedskap och civilt försvar. En av enhetens mest centrala leveranser är den nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB). Enheten har i dagsläget 11 medarbetare.

Du kommer in i en spännande och strategiskt viktig utvecklingsfas i planeringen av totalförsvaret, liksom i arbetet med att tillvarata erfarenheter från coronapandemin.

Dina arbetsuppgifter

Som chef för enheten ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du har ansvar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå och att arbeta med kontinuerlig utveckling av verksamheten.  

Du ansvarar för att utveckla enhetens och myndighetens arbete när det kommer till hot- och riskbedömning, förmågebedömning samt framtidsanalys och långsiktig förmågeutveckling. Du ansvarar även för metodutveckling och analyser av strategiskt karaktär vid inträffade händelser i Sverige och omvärlden samt analyser av styrande inriktningsdokument såsom regeringens budget- och försvarspolitiska propositioner, försvarsberedningsrapporter etc. Du initierar och upprätthåller samarbeten både inom MSB och med externa aktörer för att skapa förutsättningar för det analytiska arbetet.

Vidare kommer en viktig uppgift vara att företräda MSB gentemot våra målgrupper, media och i andra sammanhang.

Du ingår i avdelningens chefsgrupp och förväntas tillsammans med övriga chefer leda hela avdelningens verksamhet. Det innebär att du aktivt bidrar i strategiska diskussioner om avdelningens verksamhet och säkerställer ett samordnat och effektivt stöd till våra målgrupper.

Som chef inom MSB ansvarar du för att myndighetens värdegrund präglar både ord och handling inom myndigheten.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och flerårig chefserfarenhet med goda resultat. Du har gedigen erfarenhet av strategiskt arbete och kan därmed vara bryggan mellan analyser och dess användning i olika processer. Det är meriterande om du har arbetat med samhällsskydd och beredskap.

Du har mycket god strategisk förmåga och motiveras av att utveckla verksamheten till nytta för våra målgrupper. Vidare är du kommunikativ, har erfarenhet av och är trygg i att presentera verksamhet i olika sammanhang.

Som ledare är du tydlig, modig, prestigelös samt har hög integritet. I relation till dina medarbetare är du coachande och inkluderande och stödjer ett tillitsfullt arbetssätt. Du är trygg och närvarande i ditt ledarskap och har en hög grad av personlig mognad vilket gör att du är medveten om både dina styrkor och vad du behöver utveckla som chef.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tidsbegränsat chefsförordnande och är placerad i Stockholm. MSB tillämpar provanställning. 

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du några frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Camilla Asp. Facklig företrädare är Vendela Dobson Saco-S, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Ansökan

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast 11 september 2020, märkt med referensnummer 2020/108. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anna-Karin Silverin
0771-240240
Christina Rhodin
010-240 51 20

Sammanfattning

Besöksadress

Norra Klaragatan 18
None

Postadress

Norra Klaragatan 18
Karlstad, 65181

Liknande jobb


30 december 2020

Enhetschef till Service och fastighet

Enhetschef till Service och fastighet

28 december 2020