Vill du vara med och bygga upp E3 - vårt nya energicenter i Eskilstuna

Arbetsbeskrivning

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi är en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 8 500 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Vi har tillsammans med Energimyndigheten påbörjat arbetet med att utforma ett energicenter i Eskilstuna. Energicentret har arbetsnamnet E3, Eskilstuna Energy Efficiency center, och ska bidra till att nå nationella och lokala klimat- och energimål.

E3 ska vara ett kompetenscentrum för samarbete och innovation inom energiområdet där forskare, startup-företag, marknadsaktörer och offentlig sektor ska samverka i en kreativ och dynamisk mötesplats. Här ska det finnas speciellt anpassade lokaler för besök, möten, utbildning och konferenser. E3 blir också en katalysator och ett nav för stadsdelen Väster i Eskilstuna, som fungerar som demonstrationsarena. Området ska användas för utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom energiområdet.

Projektet kommer löpande att rapportera till styrgruppen och organisatoriskt kommer huvudprojektledaren att höra till kommunledningskontoret med miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath som närmaste chef. Initialt kommer huvudprojektledaren att ha sin arbetsplats i stadshuset, men kommer när lokalen för E3 är klar, att ha sin arbetsplats där. Båda platserna ligger nära tågstationen.


ARBETSUPPGIFTER
Gillar du höga förväntningar, tydliga mål på både kort och lång sikt och brinner för energieffektivisering i ett samhällsperspektiv? Då har du chansen att arbeta i ett av Sveriges mest spännande projekt i den här branschen!

Det är dags för nästa steg i projektet och vi behöver en huvudprojektledare som driver och leder arbetet i genomförandefasen. Utifrån givna projektdirektiv ska du ansvara för att verksamheten etableras och fylls innehållsmässigt samtidigt som en fysisk byggnad ska upphandlas.

Som huvudprojektledare har du ansvar för budgeten. Vi tror att en stor del av resurserna till projektet kommer genom extern finansiering, därför blir en del av din uppgift att arbeta med att söka medel från olika fonder.

E3 ska vara den naturliga platsen för samarbete, innovation och gemensamma projekt inom energiområdet där forskare och akademi, nystartsföretag, marknadsaktörer och offentlig sektor kan samverka – en viktig del i ditt arbete är att koppla samman de här olika intressenterna.

Du kommer att ha stöttning i form av extra resurser på deltid som till exempel kommunikatör, administratör, upphandlare och delprojektledare.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerad projektledning och har kunskap om energieffektivisering i ett samhällsperspektiv eller demonstrationer av ny teknik i olika miljöer. Det är viktigt att du har kännedom om externa finansieringsprogram och hur man söker dem. Det är meriterande om du har arbetat med innovationsupphandlingar eller har kännedom om innovationssystem.

Som person behöver du vara drivande och självgående och uppskatta att vara med och bygga upp något snarare än att förvalta det som andra gjort. Du gillar utåtriktade kontakter och ser värdet av samverkan och samarbete. Du har förmågan att tänka strategiskt samtidigt som du kan hantera de operativa frågor som dyker upp. Bredden i uppdraget kräver också att du är strukturerad och organiserad.

? Mina förväntningar på huvudprojektledaren är, att du är bra på att koppla samman behovsägare med lösningar från företag och forskare. Du vill skapa nya möjligheter för företag och idéer inom energieffektivisering, på plats i Eskilstuna, och göra E3 till en spännande mötesplats i Energisverige, säger miljö- och samhällsbyggnadsdirektören Kristina Birath.

Välkommen med din ansökan till det roligaste jobbet om du brinner för energieffektivisering och vill vara med och påverka framtiden!


ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Sofia Kroné Karlsson
016-710 27 52
Susanne Nickel

Therese Kristiansson
016-710 51 38
Namn på facklig företrädare lämnas vid förfrågan

Robert Isaksson
016-710 12 37
Sofia Kroné Karlsson (semester v.28-31, vid fråg

Ing-Britt Hagström
016-710 12 07
Fredrik Wetterling
016-710 26 42
Frågor gällande tjänsterna; kontaktpersoner är a

Jörgen Axelsson
016- 710 21 32

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Eskilstuna kommun
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Tillsvidareanställning

Besöksadress

63186 Eskilstuna
None

Liknande jobb


Projektledare/Föreståndare

28 oktober 2010

Projektledare till Teknikcollege, UPPTEC

29 oktober 2010

Fysisk planerare

25 februari 2010

Planarkitekt

5 februari 2010