Vill du vara med och utveckla industripolitiken på EU-nivå?

Arbetsbeskrivning

Vi på Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.

Om tjänsten


Vi söker en handläggare med expertkompetens inom industrifrågor som ska vara del av Tillväxtverkets stöd till Regeringskansliet i frågor rörande utvecklingen av EU:s industripolitik. Industrins omställning är av avgörande betydelse för EU:s klimatmål och gröna giv och det europeiska arbetet är inne i en intensiv fas.  Under hösten kommer framtagandet av en ny EU-förordning med fokus på produktion av halvledare stå i fokus, tillsammans med mål och indikatorer med EU:s konkurrenskraftspolitik.

Lagstiftningsarbetet sker i Konkurrenskraftsrådet där EU-kommissionens förslag och andra länders inspel ska analyseras bl.a. utifrån en svensk kontext som därefter ligger till grund för svenska positioner i arbetet. Regeringskansliet representerar Sverige i rådet och myndigheten ska stödja det löpande arbetet genom att analysera och ta fram förslag utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och god kunskap om svenskt näringsliv och dess konkurrenskraft. Arbetet sker i nära samarbete med andra myndigheter och relevanta aktörer.

Som handläggare med expertkompetens inom industrifrågor har du en central roll i att analysera och att tillsammans med andra relevanta aktörer ta fram väl avvägda bedömningar och förslag som tar hänsyn till bl.a. relevanta kunskap och konsekvenser för svensk konkurrenskraft. Du jobbar i nära samarbete med projektledare och medarbetare med hög kompetens inom industrifrågor både på Tillväxtverket och i andra organisationer. Arbetet styrs av processerna i EU-arbetet och kännetecknas av en blandning av ett mer långsiktigt analysarbete och snabba inspel i olika faser av förhandlingsarbetet. Du har en kritisk roll i båda dessa faser och arbetet ställer därför tydliga krav på bedömningsförmåga, förmåga att kunna leverera med korta deadlines och att vara strukturerad och kommunikativ. Det är på flera sätt en ny roll för myndigheten vilket innebär att det finns stora möjligheter att påverka arbetets organisering. Det kommer läggas stor vikt vid en öppenhet för att pröva olika arbetssätt, att löpande utvärdera och utveckla arbetsformer och arbetsrelationer.

Tillsammans arbetar vi på Tillväxtverket för att utveckla förutsättningarna för små och medelstora företag att starta, växa och utvecklas. Den snabba tekniska utvecklingen driver krav på ökad förändringstakt i näringslivet för att behålla en god konkurrenskraft. Industrisektorn är av stor vikt för svensk konkurrenskraft och för den snabba omställning som vi står inför. Tillväxtverket har sedan 2016 haft ett stort antal uppdrag och program för industrins omställning och har omfattande erfarenhet av att jobba med och för svensk industri.

Tillväxtverket utgår ifrån företagens behov och genomför insatser främst inom Regeringens näringspolitik och regionala utvecklingspolitik. Arbetet präglas av omfattande kontakter såväl direkt mot företag som mot regioner och främjande organisationer.

Arbetet innebär nära samarbete med ett team på myndigheten, andra avdelningar samt stab, utvärdering och analysfunktioner på Tillväxtverket. Vidare innebär arbetet ett tätt samarbete med Regeringskansliet samt andra myndigheter och relevanta aktörer såsom forskningsinstitut och akademi. Kontakter med andra EU-länder kan också förekomma. 

Tjänstgöringsort: Tillväxtverket finns på 9 orter.

Vi söker dig som har:


• Utbildning från universitet eller högskola motsvarande minst 3 år inom ekonomi, statsvetenskap, teknik eller annat område som Tillväxtverket bedömer som relevant för tjänsten.
• Expertkunskaper inom industrifrågor och relevant erfarenhet från arbete inom verksamhets-/ämnesområdet på myndighet, organisation eller i näringslivet  

 

Följande är meriterande:

God kännedom om utvecklingen inom halvledarområdet, analytiskt arbete, god kännedom om EUs förvaltning och processer, näringslivserfarenhet, kännedom om offentlig organisation på nationell, regional och lokal nivå. Erfarenhet av av att skriva för och kommunicera med myndigheter och allmänheten.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper såsom samarbetsinriktad, analytisk, strukturerad, kommunikativ och flexibel.

Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.

Anställningsform och sista ansökningsdag

Tillträde snarast möjligt. 
Anställningen är en tillsvidareanställning t.o.m. 28:e februari 2023.

Tjänstgöringsgrad: Flexibelt från 50% upp till 100%. 

Sista ansökningsdag är den 5:e september 2022.

Mer information och kontakt

För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef, Ulf Savbäck 072-245 02 16. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-strateg Åsa Söderberg 072-202 94 82. Fackliga företrädare är Ulrika Åberg, Saco, tfn 08-681 77 39 och Emma Wahlberg, ST, tfn 08-681 93 10. Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, tester, intervjuer samt referenstagning.

Ärendenummer: Ä 2022-4316

Vi har ett publikt intranät. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder. Välkommen att läsa mer under Medarbetarsidor på tillväxtverket.se. För att läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, Medarbetares personuppgifter - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 

Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!

I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Tillväxtverket
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 augusti 2022
  • Ansök senast: 5 september 2022

Besöksadress

Götgatan 74
None

Postadress

Box 4044
Stockholm, 10261

Liknande jobb


Ansvarig för Södersjukhusets portföljstyrning!

Ansvarig för Södersjukhusets portföljstyrning!

28 oktober 2022

Portföljansvarig till Södersjukhuset!

Portföljansvarig till Södersjukhuset!

24 oktober 2022