Vill du/ni bli familjehem

Arbetsbeskrivning

Som familjehem i Kristianstad, tar du hand om ett barn eller en ungdom i ditt hem.
För att vara familjehem krävs det inga specialkunskaper, utan det som krävs är trygghet, struktur och framförallt mycket glädje och hjärta. Familjehemmet kan se olika ut, ni kan vara en eller två vuxna med eller utan barn, från alla kulturer och sammanhang.
För att bli godkänd som familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning. Kraven för att påbörja en familjehemsutredning är bland annat:
• Att ni har känslomässigt utrymme för att ta emot en ny familjemedlem.
• Att ni har utdrag ur polisens brott-och misstankeregister, kronofogden, socialregistret och Försäkringskassan.
• Att det finns ett ledigt rum.
• Att ni behärskar det svenska språket.
Personlig lämplighet är avgörande för uppdraget och det är meriterande om det finns erfarenhet av liknande uppdrag.
När du är familjehem, så tar du emot ett barn som är i behov av extra stöd och omsorg i ert hem. Vi handleder regelbundet och håller utbildningar för våra familjehem. Vi finns tillgängliga på telefon dygnet runt.
Er nya familjemedlem kommer att delta i hemmets vardag, där familjehemmet ska fungera som en god förebild för den placerade och stå för omvårdnad, engagemang och trygghet.
Den placerade ska ha möjlighet att delta i familjens egna aktiviteter och familjeliv.
En del barn eller ungdomar behöver bo i familjehem under en kortare tid medan andra barn växer upp i sitt familjehem tills de är redo för ett eget boende.
Ersättningen består två delar i form av arvode och omkostnadsersättning, enligt Sveriges kommuner och Landstings rekommendationer. Vi rekryterar löpande, så avvakta inte med att ta kontakt med oss. #jobbjustnu

Mer om Team Familjehem Småland.
Team Familjehem Småland erbjuder konsulentstödda jour och familjehemsplaceringar. Vi arbetar bland annat med att rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehemmen med utgångspunkt från socialstyrelsens riktlinjer. Alla barn har rätt till en bra uppväxt i en trygg familjesituation.
Vi i Team Familjehem Småland är utbildade socionomer och vi har lång erfarenhet av psykosocialt arbete med barn/unga och vuxna från kommunal och privat verksamhet. Vi är ambitiösa, engagerade, tillgängliga.
Vi har tidigare erfarenhet av att handleda personalgrupper genom att stimulera dem till att se nya möjligheter och uppmuntra till delaktighet och kreativitet.
Vi har även många års erfarenhet av familjebehandling samt barn och ungdomar med speciella behov.
För att bedriva familjehemsvård så har Team Familjehem Småland tillståndsbevis från IVO (inspektionen för vård och omsorg). Vi är HBTQ-certifierat och är medlemmar i riksförbundet för förstärkt familjehemsvård (RFF)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Team Familjehem Småland AB
  • 3 platser
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 24 januari 2021
  • Ansök senast: 23 februari 2021

Liknande jobb


Semestervikariat till Boendestöd i Sydväst

Semestervikariat till Boendestöd i Sydväst

1 februari 2021

Vill du göra skillnad?

Vill du göra skillnad?

1 februari 2021