Sökning efter Arkivföreståndare

Arkivchef/landstingsarkivarie

3 januari 2017

Arkivföreståndare

23 januari 2014

25 oktober 2013

Avdelningschef Landsarkivet i Östersund

10 september 2013

Institutionschef

10 september 2013

Vikarierande arkivarie

4 september 2010

Blivande förståndare

29 juli 2010

Arkivföreståndare/administratör

30 januari 2010

Arkivarie

5 november 2009

Arkivarie

24 juli 2008

Arkivarie

4 juli 2008

Arkivföreståndare

6 maj 2008