Sökning efter Befolkningsstatistiker

Statistiker

23 mars 2017

Samhällsvetare/statistiker till SCB:s avdelning för befolkning och välfärd

8 april 2015

Utredare/statistiker till SCB:s avdelning befolkning och välfärd i Örebro

25 mars 2015

Utredare/statistiker till SCB:s avd. befolkning och välfärd i Örebro

29 januari 2014

EKONOM

15 november 2013

Utredningssekreterare statistik

15 oktober 2013

Utredare/statistiker

5 november 2009