Sökning efter Chefsarbetsterapeut

6 augusti 2019

Biträdande verksamhetschef

20 december 2016

Enhetschef/Rehabenheten

10 mars 2015

25 februari 2015

Projektledare till Palliativt centrum i Lund

29 april 2014

Enhetschef för HSL

20 augusti 2013

Enhetschef

11 november 2010

Enhetschef

10 november 2010

RAD Senior Advisor

22 september 2010

Distriktsarbetsterapeut

4 februari 2010

Enhetschef till Rehabenheten i Falköping

3 september 2009

Chefsarbetsterapeut

22 januari 2009

Gruppchef till Hälso- & Sjukvårdsenheten

2 juli 2008