Sökning efter Geolog

15 juni 2020

Forskningsassistent

Forskningsassistent

9 juni 2020

Professor in Landscape Biogeoscience

Professor in Landscape Biogeoscience

3 juni 2020

24 april 2020

21 april 2020

GIS-analytiker till Linköping

1 april 2020

Förste forskningsingenjör

17 mars 2020

SGU söker tekniker till kartering

SGU söker tekniker till kartering

15 mars 2020

Geotekniker till Planenheten, Linköping

Geotekniker till Planenheten, Linköping

9 mars 2020

Geotekniker till Planenheten, Göteborg

Geotekniker till Planenheten, Göteborg

9 mars 2020

SGU söker jordartsgeolog till kartering

SGU söker jordartsgeolog till kartering

24 februari 2020

Geologer – Sommarvikariat i Björkdalsgruvan

Geologer – Sommarvikariat i Björkdalsgruvan

8 januari 2020

12 december 2019

Doktorand i maringeologi

7 mars 2018

8 november 2017

Biträdande lektor i geokronologi och tektonik

8 november 2017

Biträdande lektor i marin isotopbiogeokemi

8 november 2017

Biträdande lektor i hydrologisk transport

8 november 2017

Karterande geolog

29 september 2017

29 september 2017

15 augusti 2017

26 april 2017