Sökning efter Hälsovårdsinspektör

3 april 2017

Inspektör med hälso-och sjukvårdsbakgrund till avdelning öst

17 februari 2017

Inspektörer med inriktning socialtjänst

14 februari 2017

Handläggare inom alkohol, tobak och livsmedel

27 december 2016

Handläggare inom alkohol, tobak och livsmedel

30 november 2016

Inspektör hälso- och sjukvård primärvård och psykiatri

26 augusti 2016

Inspektör hälso- och sjukvård

26 augusti 2016

26 april 2016

Inspektör

15 oktober 2013

Utredare Medicinteknik

6 augusti 2013

1 juli 2010

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

14 december 2009

Yrkeshygieniker

18 juni 2008

Hälsoutvecklare

16 juni 2008

Skolgårdsinspiratör vid Malmö Naturskola

3 mars 2008

Kvalificerad vattenhandläggare

29 februari 2008