Sökning efter Humanist, forskare

Postdoktor i psykiatrisk epidemiologi och farmakoepidemiologi

Postdoktor i psykiatrisk epidemiologi och farmakoepidemiologi

20 maj 2020

Förste forskningsassistent inom digital humaniora

26 mars 2020

Forskningsassistent

Forskningsassistent

24 mars 2020

Forskare, med inriktning mot biblioteksforskning och kulturpolitik

Forskare, med inriktning mot biblioteksforskning och kulturpolitik

31 januari 2020

31 januari 2020

Forskningsarkivarie

22 februari 2017

2 februari 2017

Forskare

31 januari 2017

14 september 2016

Forskare 100% inom kognitiv semiotik Projekt PATOM

28 juni 2016

Postdoktor i slaviska språk

24 februari 2015

Forskare

11 april 2014

Doktorand i den praktiska kunskapens teori

5 mars 2014

Forskare

4 mars 2014

Doctoral Candidates with research focus on Media

12 februari 2014

7 februari 2014

Två forskare (postdoc) i humaniora

19 december 2013

4 november 2013

Postdoktor i kostvetenskap

31 oktober 2013

Postdoctoral fellow in Modern Japanese and/or Ko

24 oktober 2013

Postdoktor i Studier av det moderna Japan och/el

24 oktober 2013

En eller två forskare vid Centrum för genusvetenskap

23 oktober 2013

Forskare

18 oktober 2013

Disputerad forskare, Socialpsykiatrin

18 september 2013