Sökning efter Kaplan

Skolpräst 50-100%

12 februari 2020

13 januari 2017

Kaplan i Uppsala

11 januari 2017

Präst/verksamhetschef

13 oktober 2016

20 september 2013

Stiftsadjunkt/kaplan

13 mars 2009

Domkyrkokaplan

27 februari 2009

Jurist

30 oktober 2008

Jurist

30 oktober 2008