Sökning efter Kommunhandläggare

Teknisk handläggare

Teknisk handläggare

26 juni 2020

Verksamhetsstöd, parkering

Verksamhetsstöd, parkering

26 juni 2020

Säkerhetssamordnare

Säkerhetssamordnare

25 juni 2020

16 juni 2020

Administrativ handläggare till vård och omsorg

Administrativ handläggare till vård och omsorg

3 juni 2020

2 juni 2020

Idrottskonsulent till Fritidsenheten

Idrottskonsulent till Fritidsenheten

29 maj 2020

VA-ingenjör inom anslutning

VA-ingenjör inom anslutning

12 maj 2020

29 april 2020

Verksamhetsamordnare

Verksamhetsamordnare

29 april 2020

Överförmyndarhandläggare

Överförmyndarhandläggare

27 april 2020

Handläggare till överförmyndarverksamheten, vikariat

Handläggare till överförmyndarverksamheten, vikariat

23 april 2020

8 april 2020

Planerare vikariat

Planerare vikariat

25 mars 2020

Planerare semestervikariat

Planerare semestervikariat

25 mars 2020

Handläggare

Handläggare

16 mars 2020

Skolskjutshandläggare

Skolskjutshandläggare

13 mars 2020

Handläggare till Överförmyndarkontoret

Handläggare till Överförmyndarkontoret

9 mars 2020

Planerare

Planerare

4 mars 2020

Överförmyndarhandläggare

19 februari 2020

7 februari 2020

Arbetskonsulent till Spånga-Tensta!

1 augusti 2019

Samordnare till återsökning av statsbidrag

9 maj 2019

Samordnare till verksamhetsområde arbetsgivarsamverkan

5 april 2019

Beredskapssamordnare

4 januari 2019

Bygglovshandläggare

18 december 2018

Informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud

7 december 2018