Sökning efter Kyrkogårdsföreståndare

Kyrkogårdsföreståndare 100%

21 augusti 2015

Driftschef

6 juli 2015

Arbetsledare på kyrkogård

30 mars 2015

Kyrkogårds-och fastighetsansvarig heltid

10 februari 2014

13 december 2013

Kyrkogårdsföreståndare

11 november 2013

KYRKOGÅRDSCHEF

9 december 2010

Kyrkogårdschef

2 december 2010

Driftschef, skötselområde Väst

19 februari 2010

Kyrkogårdsföreståndare

3 februari 2010

Fastighets- och kyrkogårdsföreståndare 100 %

1 februari 2010

Kyrkogårdsföreståndare med fastighetsansvar

12 november 2009

Kyrkogårdsföreståndare

1 december 2008

Kyrkogårdsföreståndare

2 oktober 2008

Kyrkogårdsföreståndare

19 september 2008

Kyrkogårdschef

19 juni 2008

Kyrkogårdschef

30 april 2008

24 april 2008

Kyrko-kyrkogårdsvaktmästare

13 februari 2008

25 januari 2008

Kyrkogårdsföreståndare 75 %

22 januari 2008

Arbetsledare/kyrkvaktmästare

21 januari 2008

Kyrkogårdsföreståndare

4 januari 2008

Kyrkogårdsföreståndare

18 december 2007

17 november 2007

Kyrkogårdschef

1 november 2007

Kyrkogårds- och fastighetschef

2 augusti 2007