Sökning efter Kyrkogårdsförman

1:e Kyrkogårdsvakmästare

17 juni 2020

9 mars 2020

11 februari 2020

Samordnare Hållbar kyrkogårds- och markförvaltning

Samordnare Hållbar kyrkogårds- och markförvaltning

3 februari 2020

Arbetsledare/lagbas

25 mars 2017

ARBETSLEDARE KYRKOGÅRD MÖLNDAL

27 januari 2017

Kyrkogårdsarbetare med samordningsansvar Öja

14 januari 2017

24 november 2016

Kyrkogårdschef

17 november 2016

Kyrkogårdsarbetsledare

8 oktober 2016

Kyrkogårdschef

19 augusti 2016

2 september 2014

Arbetande förman till kyrkogårdsförvaltningen

31 januari 2014

Kyrkogårdsförman till Brunnby församling

9 oktober 2013

Arbetsledare Kyrkogård

2 juli 2013

Kyrkogårdsförman

10 november 2010

Kyrkogårdschef

9 juni 2010

Kyrkogårdsmästare

5 mars 2009

Lagförman

27 februari 2009

Arbetande förman

15 januari 2009

Kyrkogårdsförman

24 oktober 2008

Kyrkogårdsförman

9 september 2008

Kyrkogårdsföreståndare

12 augusti 2008

Arbetande kyrkvaktmästarförman

5 maj 2008

11 april 2008

13 mars 2008