Sökning efter Lantmästare

Försöksassistent

Försöksassistent

4 maj 2020

Breeding Specialist

Breeding Specialist

26 mars 2020

Jordbruksförvaltare

Jordbruksförvaltare

20 mars 2020

Biträdande driftledare till Ultuna egendom

Biträdande driftledare till Ultuna egendom

3 mars 2020

Stadsbonde till Modellodlingen

Stadsbonde till Modellodlingen

18 februari 2020

Försökstekniker, mjölk och grovfoder

9 februari 2017

Handläggare inom landsbygdsprogrammet och fältkontroll

23 november 2016

Fältprovningsmekaniker till spännande företag

14 november 2016

Lantmästare/Förman

14 november 2016

Lantmästare inom trädgårdsodling

14 november 2016

Fältprovningsingenjör

27 oktober 2016

Fältprovsingenjör

11 juli 2016

Breeding Supporter

8 juli 2016

Försökstekniker, mjölk och grovfoder

28 juni 2016

Fältkontrollant/handläggare

9 maj 2016

Försökstekniker

17 mars 2014

Förman med djuransvar

6 februari 2014

Beteshandläggare, EU-stöd

3 februari 2014

Svinhusförman

20 januari 2014

Distriktsrepresentant Blekinge

13 januari 2014

Gymnasielärare

5 november 2013

Handläggare/kontrollant för EU:s jordbrukarstöd

22 oktober 2013

Verkslantmätare juridik

2 september 2013

Förrättningslantmätare

16 augusti 2013

Provtagare och kontrollant av utsäde

19 juni 2013

Handläggare av EU-stöd

11 november 2010

8 november 2010

Gullviks söker lantmästare/agronom till Uppsala

28 oktober 2010

Gullviks söker säljare till Uppsala

25 oktober 2010