Sökning efter Lingvist

Amanuens i lingvistik (1-2)

Amanuens i lingvistik (1-2)

16 mars 2020

10 mars 2020

11 februari 2020

28 augusti 2019

Senior forskningsingenjör vid SUBIC

13 juni 2019

13 mars 2017

Forskningsassistent i lingvistik

16 februari 2017

7 februari 2017

31 januari 2017

18 januari 2017

13 december 2016

1 september 2016

Sydsamisk språkkonsulent

31 mars 2016

Lingvist

2 juli 2014

2 juli 2014

24 februari 2014

Vik. Språkkonsulent

11 februari 2014

Energisamordnare

11 februari 2014

Vik. Språkkonsulent

11 februari 2014

10 september 2013

Svenskspråkig granskare/översättare

29 april 2013

Norsktalande lingvister

21 december 2010

6 december 2010

1 december 2010