Sökning efter Museitekniker

Sommarjobb vid Sala Silvergruva

28 april 2020

Museitekniker/Vaktmästare

Museitekniker/Vaktmästare

8 april 2020

Administratör visstid 50%

Administratör visstid 50%

10 mars 2020

25 februari 2020

Museitekniker

19 februari 2020

Packmästare/konsthanterare

8 juli 2017

Museitekniker Malmö

30 mars 2017

16 november 2016

Museitekniker på 50%

10 augusti 2016

26 juni 2015

Museitekniker

4 november 2013