Sökning efter Näringslivssekreterare

14 maj 2020

Inflyttarsamordnare

Inflyttarsamordnare

6 maj 2020

Näringslivsutvecklare

Näringslivsutvecklare

23 mars 2020

Näringslivsutvecklare

Näringslivsutvecklare

19 mars 2020

Näringslivsutvecklare

19 mars 2020

16 mars 2020

16 mars 2020

16 mars 2020

16 mars 2020

Projektledare

Projektledare

16 mars 2020

Näringslivsutvecklare med fokus på kompetensförsörjning

Näringslivsutvecklare med fokus på kompetensförsörjning

13 mars 2020

Näringslivsutvecklare

Näringslivsutvecklare

13 mars 2020

Strateg näringsliv

Strateg näringsliv

5 mars 2020

Strategisk doer - projektledare

2 mars 2020

17 februari 2020

Utvecklingsledare, Skåne Nordost

Utvecklingsledare, Skåne Nordost

17 februari 2020

3 februari 2020

Tillväxtstrateg inriktning attraktivitet och hållbar tillväxt

Tillväxtstrateg inriktning attraktivitet och hållbar tillväxt

3 februari 2020

Näringslivssamordnare till Thoren Innovation School

22 maj 2019

Strateg med fokus arbetsmarknad och tillväxt

2 maj 2019

Näringslivs- och skärgårdsutvecklare

12 mars 2019

Näringslivsstrateg

21 juni 2017

20 juni 2017

Näringslivsutvecklare

27 april 2017