Sökning efter Pastor, frikyrkoförsamling

Pastor

10 mars 2017

Assistant Pastor

15 april 2015

Pastor/ Assistant Pastor

27 december 2013

Pastor, frikyrkoförsamling

15 maj 2013

NAV-medarbetare Stockholm Nord 40%

28 september 2010

NAV-medarbetare Kristianstad 30%

28 september 2010

NAV-medarbetare Häktet Umeå 15%

28 september 2010

28 september 2010

NAV-medarbetare Hinseberg 50%

28 september 2010

NAV-medarbetare Österåker 40%

28 september 2010

Församlingstjänst

24 september 2010

Pentecostal Minister of Religion

30 augusti 2010

Känner du dig kallad till att bli vår pastor?

9 juli 2009

Pastor

29 december 2008

Pastor

26 november 2008

Ungdomspastor/Ungdomspedagog

13 juni 2008

Ungdomspastor/Ungdomspedagog

23 maj 2008

Pastor/evangelist

28 mars 2008