Sökning efter Restauranginspektör

FoodSaftyManager/Hygienspecialist

FoodSaftyManager/Hygienspecialist

1 juli 2020

Alkoholhandläggare till Socialförvaltningen

20 september 2016

Alkoholinspektör

7 juni 2016

Handläggare tobak- och alkohollagen

26 maj 2015

12 mars 2015

Tillståndsinspektör till Tillståndsenheten

2 mars 2009