Sökning efter Universitetsrektor

Uppsala universitet söker rektor

Uppsala universitet söker rektor

1 februari 2020

Rektor

10 april 2017

Rektor vid Karlstads universitet

10 oktober 2016

19 augusti 2016

Rektor

7 juli 2016

Prefekt för Institutionen för Bygg- och miljöteknik

4 juli 2014

Prefekt för Institutionen Sjöfart och marin teknik

24 juni 2014

Vikarierande universitetslektor iVetenskapsteori

11 december 2013

26 augusti 2013

Universitetslektor i litteraturvetenskap

7 april 2010

Universitetslektor i psykologi

25 mars 2010

Universitetslektor i psykologi

25 mars 2010

Universitetslektor i psykologi

25 mars 2010

Universitetslektor i matematikdidaktik

11 mars 2010

Universitetslektor i sociologi

2 februari 2010

Universitetslektor i pedagogik

23 november 2009

Universitetslektor i Räddningssystem

26 oktober 2009

25 februari 2009

Lektor i psykiatri

1 december 2008

Universitetslektor i företagsekonomi

30 maj 2008

Rektor

17 april 2008

Universitetslektor i handikappvetenskap

16 april 2008

Universitetslektor i psykologi

16 april 2008

22 januari 2008