Sökning efter Utredningschef

Technology Manager

Technology Manager

10 februari 2020

16 mars 2018

Tf Rektor

8 februari 2017

30 september 2016

Bygglovschef

12 september 2016

Utvecklingschef till huvudkontoret

9 september 2016

Chef/utredare till Patientnämndens kansli

1 augusti 2016

Handlingskraftig bygglovschef

15 juli 2016

13 april 2016

Chef till utredningsgrupp vid lokalpolisområde Linköping, region Öst

13 april 2016

Driftchef

3 juli 2015

Vimmerby kommun söker chef för projekt- och utredningsenheten

30 juni 2014

Enhetschef

22 april 2014

Enhetschef till Tillståndsenheten

21 december 2010

Projekledare/ Interim Consulting

28 november 2010

Utrednings- och strategichef

25 oktober 2010

29 juni 2010

Chef till enheten för handel och marknad

19 mars 2010

Oljehamnschef

12 februari 2010

Oljehamnschef

12 februari 2010

Enhetschef utredare/upphandlare

22 april 2008

VA-Utredningschef

15 mars 2008