Sökning efter Växtskyddsspecialist

3 mars 2020

13 februari 2020

Fält- och labbassistent med intresse för växtskydd

30 januari 2017

Vill du hindra växtskadegörare i handeln med växter?

24 november 2016

Handläggare till miljöregelenheten

17 november 2016

17 oktober 2016

Är du Jordbruksverkets nya rådgivare inom växtskydd?

12 oktober 2016

Handläggare med växtskydd- och växtodlingskunskaper

31 augusti 2016

Lantmästare eller agronom

22 maj 2015

Vill du arbeta med nationellt och internationellt växtskydd?

1 april 2015

Gullviks förstärker i Eslöv

10 mars 2015

Vikarie inom fröteknologi

5 december 2013

Study Director till Agrolab i Östergötland

16 oktober 2013

LEAN Leader

5 september 2013

Agronom/Hortonom

2 juni 2010

Växtnäringsexpert inom trädgårdsväxtområdet

18 mars 2008