Arbetslivsinstitutet.se

Koordinator


1 platser 6 månader eller längre Heltid 100 %, tillträde 2015-09-14 eller enligt överenskommelse

Vi söker Koordinator för Litterärt Residensprogram och Fristäder i Västra Götaland

Om kommunen
Allt fler människor och företag upptäcker kuststaden Strömstad som en attraktiv plats att bo och leva i med sitt natursköna läge i norra Bohuslän vid Skagerack. Kommunen växer och har idag 12 500 invånare och med våra delårsboende är vi mångdubbelt fler under stora delar av året. Strömstad har med sin placering vid hav och skog en omväxlande och vacker natur. Kommunen har ett rikt näringsliv och en livfull stadsmiljö året runt

Om verksamheten
Litterärt Residensprogram
Västra Götalandsregionens kulturnämnd har gett Strömstad i uppdrag att under tre år bygga upp och etablera ett författar- och översättarresidens med satelliter. Med ett litterärt residensprogram avses orter dit svenska och utländska författare och översättare kan komma för att under kortare eller längre perioder bo och arbeta. Residensen ska i möjligaste mån samverka med regionens fristäder för förföljda författare och konstnärer. Möjligheter skall skapas för gästerna att delta i det lokala och regionala kulturlivet. Satelliterna är i Alingsås, Åmål och Partille.

Fristadsprogram
Västra Götalandsregionen är sedan 2014 medlem i ICORN - The International Cities of Refuge Network och är en så kallad fristadsregion. Det innebär att regionen ger stöd i olika former till de kommuner i Västra Götaland som blir medlemmar i ICORN och därmed är fristadskommuner. Att vara en fristadskommun innebär att under två år ta emot och ge en fristad till en konstnär vars yttrandefrihet är hotad i hemlandet.

Tjänsten är delad i två olika arbetsområden som på flera plan går i varandra.

Arbetsuppgifter
? Tillsammans med en projektgrupp bygga upp struktur och administration kring huvudort och satelliter
? Bygga nätverk nationellt och internationellt. Utveckla och stärka Västra Götalandsregionens kulturella varumärke
? Aktivt intressera, informera och rekrytera nya satellitkommuner
? Ordna seminarier/möten mellan residensförfattare, fristadsförfattare och regionala/ nationella kulturaktörer

? Stödja fristadskommunernas lokala kontaktpersoner och fristadskonstnärer
? Samordna regionala träffar för lokala kontaktpersoner och fristadskonstnärer
? Aktivt intressera, informera och rekrytera nya kommuner att bli en fristad
? Delta som regionens fristadskoordinator på nationella och internationella nätverksträffar och på ICORNs möten

Kvalifikationer/Egenskaper
Du skall ha god organisationsförmåga och hög social kompetens. Vara lösningsorienterad och arbeta operativt och processorienterat. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att söka medel.
Du skall ha god kännedom om de av samhällets myndigheter och institutioner som är relevanta för asyl- och flyktingfrågor. Viss juridisk kompetens är önskvärd. Du skall ha synnerligen goda kunskaper i svenska och engelska, lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Körkort är ett krav.

Övriga upplysningar
Tjänsten är en projektanställning.

Till bemanningsföretag
Inför rekryteringsarbetet har Strömstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Folkhälsosamordnare Johanna Jonsson
0526-191 21
0526-191 23 Tomas Nyman

Rektor Sissel Röd
0526-19437
Företrädare Lärarförbundet Maritha Johansson
0526-19114 070-481 59 81
Gymnasiechef Ulf Hjortfeldt
0526-19514 072-553 42 00
Företrädare Ragnar Ericson

Företrädare Lärarförbundet Maritha Johansson
0526-191 14 070-481 95 81
Rektor Lina Magnusson
0526-19232
Företrädare LR Ragnar Ericson

Rektor Reimer Johansson
0526-19402
Företrädare Lärarförbundet Maritha Johansson
0526-19114 070-4815981
Rektor Reimer Johansson
0526-194 02
Enhetschef Annika Tobiasson
0526-193 33
LO, Kommunal Stellan Nilsson
0526-191 15
LO, Kommunal Merry Johansson
0526-191 15
Rektor Annika Back
0526-19346
Företrädare Lärarförbundet Maritha Johansson
0526-19114
Företrädare Kommunal Stellan Nilsson
0526-19115
Företrädare Kommunal Merry Johansson
0526-19115
Nicklas Faritzon
0526-19210
Förvaltningschef Annelie Gollungberg
0526-19220
Verksamhetschef Karin Svensson
0526-19194
Företrädare Vårdförbundet Lena Axenström
0526-19284 070-212 25 23
Rektor Eva Hoffström
0526-19244
Kontaktperson Maritha Johansson
0526-19114 070-481 59 81
Enhetschef Hemsjukvården Karin Bemert
0526-19192
TCO, Vårdförbundet Lena Axenström
0526-192 84 070-212 25 23
Förskolechef Maritha Johansson
0526-190 57
Företrädare Lärarförbundet Caisa Olofsson
070-338 91 37
Förskolechef Gerd Källströmer
0526-19274 070-633 50 73
Företrädare Lärarförbundet Maritha Johansson
0526-19114 070-481 59 81
Gymnasiechef Ulf Hjortfeldt
0526-19514 072-553 42 00
Företrädare LR Ragnar Ericson

Förvaltningschef Annelie Gollungberg
0526-19220
Företrädare SACO/SKL Janolv Simmons
0522-69 68 44
Rektor Gerd Källströmer
0526-19274 070-633 50 73
Förskolechef Annika Wilhelmsson
0526-193 22
Rektor Annika Back
0526-19346
Rektor Heléne de Leeuw
0526-19201
Företrädare Lärarförbundet Maritha Johansson
0526-191 14 070-481 59 81
Verksamhetschef Karin Svensson
0526-19194
Specialpedagog/grundskola Anja Johansson
070-597 88 27
Speciallärare/gymnasiet Lena Brorsson
0526-19559
Föresträdare Lärarförbundet Maritha Johansson
0526-19114 070-481 59 81
Specialpedagog Marita Andersson
0526-19428
Företrädare DIK Linda Oderbrant
0526-19309
Förskolechef Annika Wilhelmsson
0526-19322
Företrädare Kommunal Stellan Nilsson
0526-191 15
Företrädare Kommunal Merry Johansson
0526-191 15
Rektor Reimer Johansson
0526-194 02
Rektor Eva Hoffström
0526-19244
1:e socialsekreterare Britt-Marie Alexandersson
0526-193 83
Verksamhetschef Thomas Niklasson
070-222 72 80
Socialsekreterare Anna Oltegen
0526-193 31
SACO, Akademikerf/SSR Monica Danielsson
0526-194 54
Handläggare Nicklas Faritzon
0526-19210
Företrädare LR Sonia Svensson

Enhetschef Karin Bemert
0526 191 92 070-294 94 02
TCO, Vårdförbundet Lena Axenström
0526-192 84 070-212 25 23
Verksamhetschef Karin Svensson
0526-191 94
Rektor Sissel Röd
0526-19437
VA-chef Jerry Johansson
0526-196 79
Rektor Lina Magnusson
0526-195 02
Företrädare Akademikerf/SSR Monica Danielsson
0526-194 54
Företrädare SKL Ola Nilsson
0526-195 01
Personalchef Tomas Nyman
0526-191 23 070-662 84 42
Personasekreterare Karin Mellberg-Jansson
0526-194 82
Rektor Heléne de Leeuw
0526-192 01
Kostchef Agneta Kullberg
0526-19000 070-343 92 54
Kökschef Ellinor Adolfsson
0526-192 86
LO, kommunal Merry Johansson
0526-191 15
LO, kommunal Stellan Nilsson
0526-191 15
Gymnasiechef/rektor Ulf Hjortsfeldt
0526-19514 072-553 42 00
Rektor Gunnar Axelsson
0526-19585 070-360 98 96
Förskolechef Maritha Johansson
0526-19000
Företrädare Lärarförbundet Maritha Johansson
0526-19 114 070-481 59 81
Lärarförbundet Caisa Olofsson
070-338 91 37
Kostchef Agneta Kullberg
0526-19 458 070-343 92 54
Företrädare Kommunal Stellan Nilsson
0526-19 115
Företrädare Kommunal Merry Johansson
0526-19 115
Rektor Lina Magnusson
0526-19 502
Personalsekreterare Karin Mellberg Jansson
0526-194 82
TCO, Vision Anita Lifveredson
031-857403 070-473 99 06
Förvaltningschef Annelie Gollungberg
0526-19 220
Personalsekreterare Brittmari Marberger
0526-19 225
Företrädare, SKL Ola Nilsson
0526-19 501
Kostchef Agneta Kullberg
0526-194 58 070-343 92 54
Kökschef Berit Jansson
0526-196 14
Förerädare Kommunal Stellan Nilsson
0526-191 15
Kostchef Agneta Kullberg
0526-194 58 070-343 92 54
Kökschef Berit Jansson
0526-196 14
Företrädare Kommunal Merry Johanssoon
0526-191 15
Arbetsterapeut Elisabeth Coster
0526-19698
FSA Carina Magnusson
0526-196 97
Rektor Lisbeth Lunneryd
0526-19 467
Enhetschef Karin Bemert
0526-19191
Arbetsterapeut Coster Elisabeth
0526-19698
SACO, FSA Mathias Hansson
0526-19698
SACO, FSA Magnusson Carina
0526-19697
Rektor Sissel Röd
0526-19 437
Personalsekreterare Brittmari Marberger
0526-192 25
Rektor Heléne de Leeuw
0526-19 201
Företrädare Vårdförbundet Lena Axenström
0526-19 284 070-212 25 23
Rektor Reimer Johansson
0526-19 402
Rektor Eva Hoffström
0526-19 244
Rektor Annika Wilhelmsson
0526-193 22
Rektor Eva Hoffström
0526-192 44
Kostchef Agneta Kullberg
0526-194 58
Rektor för Vuxenutbildningen Lina Magnusson
0526-195 02
Enhetschef RosMarie Ohlsson
0526-190 19
Enhetschef Karin Bemert
0526-191 92
Arbetsterapeut Elisabeth Coster
0526-196 98
Arbetsterapeut Carina Magnusson
0526-196 97
Arbetsterapeut Mathias Hansson
0526-196 98
Rektor Ulf Hjortsfeldt
0526-195 14
Rektor Gunnar Axelsson
0526-198 85
Rektor Gunnar Axelsson
0526-195 85
Verksamhetschef Thomas Niklasson
070-2227280
Xufe Emini
0526-190 58
Socionom på Öppna förskolan Anna-Lena Sandstedt
0526-192 13
Förskolechef/rektor Sissel Röd
0526-194 37
Förskolechef Gerd Källströmer
0526-19 274
Kostchef Agneta Kullberg
0526-19 000
Kökschef Ellinor Adolfsson
0526-19 286
Förskolechef Gerd Källströmer
0526-19 274 070-6335073
Verksamhetschef Karin Svensson
0526-19 194
Rektor Strömstiernaskolan Heléne de Leeuw

Förskolechef Sissel Röd
0526-19 437
Rektor Gunnar Axelsson
0526-195 85 070-360 98 96
Enhetschef Anna-Maria Bonskog
0526-193 52
Rektor Eva Hoffström
0526-19 224
Enhetschef Karin Bemert
0526-191 92
Enhetschef RosMarie Ohlsson
0526-19019
Enhetschef IFO Vuxen Camilla Karlsson
0526-194 89
Enhetschef IFO Barn och Unga Ulrika Reinholdsson
0526-191 81
Enhetschef Karin Davidsson
0526-193 47
Enhetschef Karin Bemert
0526-19192
Enhetschef IFO Barn och Unga Ulrika Reinholdsson
0526-19181
Rektor Annika Wilhelmsson
0526-19 322
Bibliotekschef Gunilla Sandin
072-237 93 40
Förskolechef Annika Wilhelmsson
0526-19 322
Förskolechef Annika Back
0526-19 346
Enhetschef hemtjänst City Annika Tobiasson
0526-19333
Enhetschef Hemtjänst Landet/Demensteamet Susanne Thorslund
0526-193 02
Förvaltningschef Lars Strandlund
0526-19170
tf Personalchef Karin Mellberg Jansson
0526-19482
Enhetschef Hemtjänst City Annika Tobiasson
0526-193 33
Enhetschef IFO Vuxen Camilla Karlsson
0526-194 89 070-348 28 46
Enhetschef Bistånd Johanna Rydiander
0526-19436
tf verksamhetschef Vård och omsorg Lotta Wall
0526-191 63
Rektor Eva Stigberg
0526-19 514

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 24 June 2015
Ange referens: BUN/2015-0161
E-post: [email protected]

Strömstads Kommun

Besöksadress

Norra Bergsgatan 23
None

Postadress

None
Strömstad, 45280

Liknande jobb


Koordinator, Fortum, Stockholm/Göteborg Retail Knowledge 7 August 2015 Koordinator, Fortum, Stockholm/Göteborg
Driftkoordinator till Stockholm Caverion Sverige AB 12 April 2016 Driftkoordinator till Stockholm
Radix Kompetens AB 30 June 2016 Platssamordnare
Radix Kompetens AB 1 July 2016 Platssamordnare