Sökning efter Byråchef


Regionchef Mitt/Väst till Certego

Regionchef Mitt/Väst till Certego

16 mars 2020

9 mars 2020

17 februari 2020

11 januari 2020

Rapid Return Agent

17 augusti 2018

Bygglovschef vikarie

27 april 2017

3 juni 2016

23 maj 2016

Avdelningschef Projekt

21 maj 2016

Stadsarkitekt / Enhetschef

3 maj 2016

Bygglovchef

18 april 2016

Regionchef Stockholm och Mälardalen

13 mars 2015

Avdelningschef till avdelningen för teknisk analys

13 juni 2014

HEAD OF REGIONAL DESIGN OFFICE VÄSTERÅS

3 juni 2014

Chef för Avdelningen för forskningsstöd

11 juni 2013

Byråchef

16 augusti 2010

Gruppchef

14 augusti 2010

Platschef

14 augusti 2010

Sektionschef BoU utredningsgrupp 16-20 år

28 maj 2010

Sektionschef BoU utredningsgrupp 0-9 år

28 maj 2010

Sektionschef för familjevård och familjerätt

28 maj 2010

sektionschef BoU utredningsgrupp 10-15 år

28 maj 2010

Sektionschef BoU Mottagningsgruppen

28 maj 2010