Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Assessor


Kvalificerad jurist till straffrättsenheten Regeringskansliet 1 August 2013 Kvalificerad jurist till straffrättsenheten
Rättssakkunnig till konsumentenheten Regeringskansliet 5 August 2013 Rättssakkunnig till konsumentenheten
Assessor med intresse för kompetensutveckling Sveriges Domstolar, .. 9 August 2013 Assessor med intresse för kompetensutveckling
Administrativ assessor Sveriges Domstolar, .. 27 November 2013 Administrativ assessor
Assessor med intresse för kompetensutveckling Sveriges Domstolar, .. 25 January 2014 Assessor med intresse för kompetensutveckling
Assessor med intresse för kompetensutveckling Sveriges Domstolar, .. 17 April 2015 Assessor med intresse för kompetensutveckling
Jurist - arbeta i händelsernas centrum Regeringskansliet 12 April 2016 Jurist - arbeta i händelsernas centrum
Assessorer eller andra kvalificerade jurister Regeringskansliet 25 April 2016 Assessorer eller andra kvalificerade jurister