Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Fysiker


Doktorand inom astropartikelfysik, S-2013-0758 Kungliga Tekniska Hö.. 9 June 2013 Doktorand inom astropartikelfysik, S-2013-0758
ESS AB, European Spa.. 1 July 2013 Instrument Scientist - Thermal Chopper Spectroscopy
Forskare NanoMAX Lunds Universitet, I.. 27 June 2013 Forskare NanoMAX
Postdoktor i Fysik Lunds Universitet, F.. 19 June 2013 Postdoktor i Fysik
Postdoktor i Fysik Lunds Universitet, F.. 18 June 2013 Postdoktor i Fysik
PhD student position in Fundamental Physics Chalmers Tekniska Hö.. 18 June 2013 PhD student position in Fundamental Physics
PhD position, quantum properties of surface acoustic waves Chalmers Tekniska Hö.. 17 June 2013 PhD position, quantum properties of surface acoustic waves
PhD student position in graphene electronics Chalmers Tekniska Hö.. 23 May 2013 PhD student position in graphene electronics
Postdoktor inom Fasta tillståndets fysik Uppsala universitet 8 July 2013 Postdoktor inom Fasta tillståndets fysik
Inspektör inom nukleär icke-spridning Strålsäkerhetsmyndig.. 26 July 2013 Inspektör inom nukleär icke-spridning
Doktorand i fysik. Lunds Universitet, M.. 21 August 2013 Doktorand i fysik.
Utvecklingsingenjör inom procesutveckling Proffice Life Science AB 28 August 2013 Utvecklingsingenjör inom procesutveckling
Två postdoktorer i materialfysik Uppsala universitet 4 September 2013 Två postdoktorer i materialfysik
Postdoktor Linköpings Universitet 24 September 2013 Postdoktor
Postdoktor i ämnet halvledarmaterial Linköpings Universitet 24 September 2013 Postdoktor i ämnet halvledarmaterial
Forskningsingenjör Lunds universitet 27 September 2013 Forskningsingenjör
Institutionen för fy.. 7 October 2013 Forskare med inriktning högeffekt mikrovågsystem
Postdoktor inom Teoretisk fysik Linköpings Universitet 10 October 2013 Postdoktor inom Teoretisk fysik
Institutionen för fy.. 18 October 2013 Tre postdoktortjänster i Fysik och Astronomi
Forskare i fotoelektron mikroskopi Lunds universitet 29 October 2013 Forskare i fotoelektron mikroskopi
Senior research engineer - Optronics Cipherstone Technologies 12 November 2013 Senior research engineer - Optronics
Institutionen för fy.. 29 November 2013 Forskare med inriktning högeffekt mikrovågsystem
Umeå universitet 2 December 2013 Forskare i experimentell fysik
Doktorand i kondenserade materiens teori Kungliga Tekniska Hö.. 8 December 2013 Doktorand i kondenserade materiens teori