Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Virolog


Biträdande forskare Lunds Universitet In.. 27 May 2013 Biträdande forskare
Förste forskningsingenjör Medicinska fakultete.. 2 June 2015 Förste forskningsingenjör
Förste forskningsingenjör Medicinska fakultete.. 2 June 2015 Förste forskningsingenjör
Postdoktor Umeå universitet, Me.. 26 May 2016 Postdoktor
Förste forskningsingenjör Umeå universitet, Me.. 30 November 2016 Förste forskningsingenjör
Postdoktor Umeå universitet, Me.. 30 November 2016 Postdoktor
Postdoc position Umeå universitet, Me.. 18 January 2017 Postdoc position