Arbetsplatslärande

Ett koncept inte nog vid arbetsplatslärande

Ett grundläggande problem med läraktiviteter på arbetsplatser är att man organiserar aktiviteterna utifrån ett kollektivt tänkande - att alla anställda fungerar likadant. Man gör ett koncept utan att ta hänsyn till att anställda har olika erfarenheter och att de organisatoriska förutsättningarna är olika.

Det visar doktoranden Maud Baumgarten vid Arbetslivsinstitutet i Söderhamn i sin avhandling Anställdas deltagande i läraktiviteter. En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag. Avhandlingen läggs fram vid Linköpings universitet.

Maud Baumgarten har följt en grupp industriarbetares deltagande i olika läraktiviteter på arbetsplatsen i samband med en organisationsförändring. Företaget var i behov av personal med bredare kompetens och organiserade läraktiviteter som de anställda förväntades delta i. På arbetsplatsen framträder tre grupper med skilda deltagarmönster, där olika faktorer har betydelse för olika grupper. Utifrån deltagarmönstren kan grupperna benämnas engagerade, motvilliga eller osäkra.

– Industriarbetare har hittills behandlats som ett kollektiv i forskningen. Men de utgör ingen enhetlig grupp och har ingen instrumentell syn på lärande, säger Maud Baumgarten.

För gruppen engagerade fanns få hinder för att delta i läraktiviteter. De styrdes även av personliga motiv som att till exempel vilja utvecklas. De kom in i något som kan beskrivas som positiva lärspiraler. Gruppen motvilliga såg inte deltagandet i läraktiviteter som något viktigt. De var inte överens om företagets mål och kände sig inte delaktiga i förändringsprocessen. Gruppen osäkra hade låg tilltro till sin förmåga och hade liten erfarenhet av tidigare läraktiviteter. Hur läraktiviteterna var utformade var särskilt viktiga för denna grupp.

Disputationen äger rum fredag 6 oktober klockan 13.15, sal I 101, institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet.

Pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet 2006-10-02