Bra ledare som chef

Ny forskning visar vilken organisation chefen behöver för att vara bra ledare

För att fungera som en bra chef i dagens Sverige räcker det inte med goda personliga chefsegenskaper - ofta utförligt beskrivna i managementlitteratur. Forskningen visar att det som krävs är tydliga organisatoriska förutsättningar för att en individ ska kunna fungera som en bra ledare.

Vid ett frukostseminarium i dag presenterade Arbetslivsinstitutet ny forskning om arbetsorganisation och ledarskap. Forskare och doktorander har undersökt vad som kännetecknar ledningsstrategier på arbetsplatser där man skapar förutsättningar för goda arbetsvillkor.

– Att vara chef i dag är mycket komplext. Diskussionen handlar inte om chefens egenskaper - det handlar om vilka förutsättningar chefen får för att leda och utöva det goda ledarskapet. Det är många gånger svårt att vara chef i dag, särskilt gäller detta första linjens chefer som har både egna chefer över sig och medarbetare under sig, säger professor Annika Härenstam som har varit projektledare för flera stora forskningsprojekt om arbetsmiljö och arbetsorganisation.

Tre doktorander, Kerstin Waldenström, Tina Kankkunen och John Ylander beskrev konkreta resultat från arbetsplatser inom både privata näringslivet och offentlig sektor där forskningen varit inriktad på arbetsorganisation och ledarskap. Genom sin forskning har de kartlagt hur goda arbetsplatser formas.

I dag ger Arbetslivsinstitutet även ut magasinet Chef i dag. Det är en populärvetenskaplig sammanställning av forskning om ledarskap. Ambitionen med magasinet är att dela med oss av råd och idéer till chefer - allt i syfte för att de ska hitta strategier för en långsiktigt hållbar situation.

Pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet 2006-11-17