Datorarbete kan ge känsla av dålig stimulans

Mycket datorarbete ger känsla av dålig stimulans

Jobb som innebär mycket datorarbete kan leda till att arbetet känns mindre stimulerande och varierat, visar en ny avhandling.

Birgitta Wanek, doktorand vid Arbetslivsinstitutet i Malmö, har jämfört hur datorn används inom teknikorienterat arbete och inom människorelaterat arbete. Hon har nyligen disputerat med sin avhandling Computer use @ work. Psychosocial work environment and attitudes toward computers from a work content perspective vid Psykologiska institutionen på Lunds universitet.

– Jag har undersökt datoranvändningen hos ingenjörer, stadsarkitekter, socialsekreterare och personaladministratörer. Gemensamt för alla som deltog i undersökningen var att ju mer datorarbete de hade på jobbet, desto mindre stimulans kände de i sitt arbete, säger Birgitta Wanek.

Avhandlingen visar att olika yrken har bättre nytta av datorer än andra.

– Dataprogram är ofta väl anpassade för till exempel processindustri men i arbeten med människor som präglas av ombytlighet fungerar inte dataprogrammen lika bra, konstaterar Birgitta Wanek.

En delstudie i avhandlingen visade till exempel att socialsekreterare hade mindre positiva attityder till dataarbete vilket kan ha att göra med att datorarbetet som ingår vård- och socialarbete ofta inte anpassat efter den oförutsägbara arbetssituation som präglar jobbet för socialsekreterare.

– Inom till exempel socialtjänsten och vården är datoriseringen ofta otydlig i användningen, säger Birgitta Wanek.

Pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet 2006-09-29