Faran i fuktskadade hus

Bakterier är faran i fuktskadade hus

Det är inte enstaka ämnen utan en blandning av ett stort antal ämnen från mögel som orsakar besvär som till exempel hudirritation och irritation i näsa och luftvägar, visar en ny avhandling från Arbetslivsinstitutet.

Doktorand Anna-Sara Claeson vid Arbetslivsinstitutet har i sin avhandling Volatile organic compounds from microorganisms - identification and health effects studerat hur människor reagerar på ämnen som avges från fukt- och mögelskadat byggnadsmaterial. Avhandlingen läggs fram vid Umeå universitet.

– Vi odlade mögel på två byggnadsmaterial, furu och spånskiva. Det visade sig att människor påverkas negativt - det beror inte bara på ett utan ett hundratal olika ämnen. Det är när dessa samverkar som människor känner obehag.

Det unika med studien är att hela blandningen av ämnen användes. Blandningen motsvarar det som avges från mikroorganismer i halter som är relevanta för inomhusmiljön. Friska försökspersoner fick skatta upplevelsen av att andas in luften från mögel odlade på byggnadsmaterial.

– Bakterier som växer i samband med mögel avger ämnen som kan ge människor luftvägsbesvär. Därför bör man i fortsättningen koncentrera sig på att studera bakterier och ämnen som avges från dessa snarare än enbart från mögel som man har gjort tidigare, säger Anna-Sara Claeson.

Anna-Sara Claeson visar även att enkla luftprov för att konstatera mögelskada är alltför ospecifika för att säkert kunna identifiera mögel i hus. Därför har man utvecklat en ny metod för att analysera inomhusluft. Den nya metoden kan identifiera vissa reaktiva ämnen i mycket låga halter, enligt Anna-Sara Claeson.

Anna-Sara Claeson disputerar vid Yrkes- och miljömedicinska institutionen vid Umeå universitet den 20 oktober klockan 09.00 i Arbetslivsinstitutets stora föreläsningssal, Umeå.

Pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet 2006-10-19