Kemikalier hälsorisk för frisörer

Kemikalier stor hälsorisk för frisörer

Risken för frisörer att få handeksem är mer än dubbelt så stor som för övriga befolkningen. Och för unga frisörer är den ännu större. En av orsakerna finns i användningen av hårfärgningsmedel och andra kemikalier, visar en ny avhandling.

Arbetslivsinstitutets doktorand Marie-Louise Lind, disputerar i dagarna med avhandlingen Hairdressers - hand eczema, hair dyes and hand protection. I en enkät har 4 000 frisörer svarat på frågor om handeksem och arbetsmoment som kan skada huden. Frisörerna har jämförts med en kontrollgrupp i övriga befolkningen. Dessutom har 33 frisörer i Stockholm studerats under arbetet och mängden hårfärgämnen på händerna uppmätts enligt en ny metod som hon tagit fram.

– Förutom kemikalierna i hårfärgningsmedel, permanentvätskor och blekmedel är också frisörernas kontakt med vatten irriterande för händerna, säger Marie-Louise Lind.

Test av handskar som är vanliga bland frisörer har visat att de skyddar bra mot de skadliga ämnena i hårfärgerna. En mer drastisk lösning är att ta bort de mest allergiframkallande produkterna, men det finns få ersättningsprodukter än så länge.

– Det finns en ärftlig faktor för handeksem. Men våra resultat pekar mot att exponeringen av ämnen som skadar huden har större betydelse för utvecklingen av handeksem, säger Marie-Louise Lind, som skulle vilja se mycket mer förebyggande information om hur frisörerna kan skydda sig.

Marie Louise Lind disputerar vid Institutionen för dermatologi och venerologi vid Karolinska Institutet med avhandlingen Hairdressers - hand eczema, hair dyes and hand protection fredagen den 27 oktober kl 13.00 i Welandersalen, Hudkliniken, B2:00, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm.

Pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet 2006-10-25