Dåligt stöd för homosexuella på arbetsplatsen

Dåligt socialt stöd på arbetsplatsen hälsorisk för homo- och bisexuella

Bristande socialt stöd på arbetsplatsen ökar ohälsorisken med mellan 50 och 75 procent för homo- och bisexuella. Det visar analyser av en enkätstudie med utgångspunkt från facklig tillhörighet, som Arbetslivsinstitutet presenterar på ett seminarium i dag i Visby.

– Det finns också en tydlig koppling mellan hälsa och i vilken utsträckning homo- och bisexuella personer är öppna om sin sexuella läggning på sin arbetsplats. De som inte kan vara öppna på sitt arbete löper 30 procents högre risk för försämrad hälsa jämfört med dem som är öppna, säger Carina Bildt, forskare på Arbetslivsinstitutet.

Hennes rapport Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen bygger på en enkätundersökning som omfattar drygt 9 000 personer. Enkäten och rapporten har tagits fram i samarbete med Equal-projekten Homo- och bisexuella i omsorgen och Normgivande mångfald, vars verksamheter delfinansieras av EU.

– Det är förvånande att fördomar om homo- och bisexuella är så vanligt förekommande på arbetsplatserna, säger Carina Bildt.

– Ungefär hälften av alla homo- och bisexuella kvinnor och män upplevde att kollegerna hade fördomar. Ungefär 25 procent sade att det förekom trakasserier mot homo- och bisexuella på arbetsplatsen.

Fördomar och trakasserier från arbetskamrater kan yttra sig på olika sätt: från tystnad när en person som är öppen om sin homosexualitet talar om sin partner till öppet avståndstagande mot alla homosexuella. Genomgående visar undersökningen att heterosexuella personer uppfattar kolleger som mindre fördomsfulla och trakasserande mot homo- och bisexuella än de som själva har den läggningen. I studien ingår medlemmar i alla fackförbunden inom LO, TCO och Saco liksom fackorganisationer som Ledarna och Syndikalisterna.

– Tendensen är att homo- och bisexuella oftare uppger fördomar, trakasserier och bristande socialt stöd i mansdominerade fackförbund, som till exempel Byggnads, Officersförbundet och Polisförbundet. Där är homo- och bisexuella också mindre öppen om sin sexuella läggning, säger Carina Bildt.

Hon hoppas att undersökningen ska ge vägledning till fackliga program för att motverka diskriminering på arbetsplatserna på grund av sexuell läggning.

Pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet 2004-07-07