Klientifiera arbetslösa

Orimligt slöseri att "klientifiera" arbetslösa

Det är ett orimligt slöseri med människors tid att de ska gå sysslolösa och till och med förhindras, som villkor för a-kassa, att göra konstruktiva insatser för att öka sin chans till ett jobb. Veckans 40 arbetstimmar bör ges ett meningsfullt innehåll även för den som är arbetslös, skriver generaldirektör Inger Ohlsson och professor Casten von Otter i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Arbetslivsinstitutets rapport Aktivt arbetsliv - om dagens möjligheter och framtidens behov presenteras på näringsdepartementet i sin slutversion i dag. Rapporten innehåller bland annat förslag på förändringar som syftar till att vända passiv väntetid till aktiva omställningsinsatser bland annat med stöd av ekonomiska belöningar.

När rapporten lades fram i sin preliminära version tidigare i somras kritiserades det förslag som gäller att den som arbetar aktivt med att stärka sin position på arbetsmarknaden ska ha en större ekonomisk kompensation än den som väljer att göra något annat.

– I rapporten är det inte de arbetslösa utan dagens omställningspolitik som ifrågasätts, poängterar artikelförfattarna.

Arbetslivsinstitutet formulerar tre mål för framtidens omställningspolitik:

* Utgångspunkten bör vara individens egen vilja, känsla och motivation. De arbetslösa får inte ”klientifieras”.
* Bredare medverkan i problemlösningen. Den nuvarande politiken är alltför myndighetsdominerad. Fler aktörer, framför allt arbetsgivarna, bör få bättre möjligheter att bidra med organisatoriska insatser och sin kreativitet.
* Bättre samtidig optimering av flera olika samhällsmål; jobbskapande, konkurrenskraft och välfärd. Att jaga fyraprocentsmålet är inte tillräckligt.

Pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet 2004-08-27