Män dominerar Internet-branschen

Manliga nätverk dominerar Internet-branschen

Det är män med svensk bakgrund och teknisk utbildning som dominerar Internetbranschen. Kvinnor finns också men oftare på administrativa poster snarare än kreativa. Personer med invandrarbakgrund har mycket svårt att ta sig in.

Det är under högskolestudierna som Internetbranschens manliga nätverk skapas, visar Arbetslivsinstitutets forskare Åke Sandberg och hans kollegor i rapporten Net Workers.

– Internet-branschen har visserligen könsblandade arbetsplatser där kvinnorna utgör en dryg tredjedel av de anställda. Men de höga positionerna är det männen som har, konstaterar Åke Sandberg.

Men om kvinnor har det svårt att ta sig in på IT- och Internetarbetsmarknaden så är det ännu svårare för personer med invandrarbakgrund.

– Det kan delvis bero på att personer med invandrarbakgrund oftare hoppar av högskoleutbildningen men också på att nätverken bland de svenska männen exkluderar personer med invandrarbakgrund.

Studien visar också att anställda inom Internet-branschen känner mer mental stress på arbetet än till exempel frilansjournalister. Stressen har sin grund i ständiga deadlines och höga prestationskrav, menar Åke Sandberg. Inte minst handlar det om att de anställda också ställer höga krav på sig själva.

– Ett oväntat resultat av undersökningen visar att den mentala stressen för dem som äger och driver IT-företagen är märkbart lägre än för de anställda inom branschen, säger han.

Pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet 2005-11-22