Musiker utan hörselproblem

Kan man spela på rockklubbar utan att få hörselproblem?

Allt fler människor drabbas av hörselskador, till exempel tinnitus, på grund av för höga ljudnivåer. I ett projekt, som kan bli avgörande för om levande musik ska få framföras i mindre rockklubbar, ska bland andra Arbetslivsinstitutet undersöka hur man kan få ner ljudnivåerna på klubbarna.

Musik på bio, gym, rockkonserter och klubbar medför ofta höga ljudnivåer. Både den som lyssnar och den som är musiker riskerar att drabbas av hörselskador. Det är sedan tidigare känt att sju av tio musiker drabbas av någon form av hörselskador under sitt yrkesliv.

Problemen är särskilt stora på mindre klubbar. Öldrickande glada människor kan bara genom prat, skratt och allmänt sorl komma upp till 100 decibel - innan musiken kommit igång. De små musikklubbarna har problem med att hålla sig under Socialstyrelsens ljudnivårekommendationer. I projektet har två referenskrogar i Göteborg tagits ut.

–Det vi vill ta reda på är om det akustiskt går att åtgärda en rockklubb som spelar levande musik för 200-300 personer och vad åtgärden i så fall kostar. Vi vill också ta reda på om det går att skapa en ljudmiljö som alla parter kan acceptera, säger Kim Kähäri, forskarassistent på Arbetslivsinstitutet i Göteborg.

Musikbranschen anses vara konservativ i meningen att den tror att det är omöjligt att åtgärda ljudproblemen så att myndigheternas krav tillgodoses. Varningstext och försäljning av hörselskydd bör räcka, anser branschen. I det aktuella samarbetsprojekt anses det därför vara en tillgång att företrädare från musikbranschen finns med. Förutom Arbetslivsinstitutet i Göteborg finns bland andra Ammot (artister och musiker mot tinnitus), Arrangörsföreningen och Miljöförvaltningen i Göteborg med i projektet.

Pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet 2004-08-11