Samverkan fack och arbetsgivare

Svenska modellen för partssamverkan utmanas

Samverkan mellan fack och arbetsgivare fungerar bra visar en studie från Arbetslivsinstitutet. Samtidigt ser forskarna att partssystemet förändras och att större fokus läggs på den enskilde vilket på sikt kan bli en utmaning för den svenska modellen för medbestämmande.

Arbetslivsinstitutets forskare Jan Wallenberg har tillsammans med kollegan Klas Levinson undersökt tillståndet och utvecklingen av den svenska modellen för medbestämmande i företag och i offentlig verksamhet. Enligt denna modell är det viktigt att det finns ett förtroende mellan arbetsgivare och fack. Det kommer verksamheten till godo, brukar arbetsgivare och fack vara överens om.

– Både chefer och fackliga representanter är positiva till samverkan och har stort förtroende för varandra. I synnerhet inom offentlig sektor verkar det finnas ett gott samarbete mellan fack och chefer. Facket kommer också tidigare in i en beslutsprocess i kommuner, stat och landsting jämfört med i företagen, konstaterar Jan Wallenberg.

Trots den positiva bilden av samverkan som studien ger märker Jan Wallenberg tecken på förändringar i det nuvarande systemet.

– Fokus i förhandlingarna om arbetsvillkoren riktas mer mot den enskilda arbetsplatsen och medarbetaren själv. Den utvecklingen kan innebära en brytning med den traditionella partsrepresentationen, säger Jan Wallenberg.

Pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet 2006-08-31