Sjukfrånvaror hos invandrade kvinnor

Invandrade kvinnors sjukfrånvaro klassfråga

Invandrade kvinnor har högre sjukfrånvaro och är oftare förtidspensionerade än andra i befolkningen. Hittills har många velat förklarar det med så kallade kulturella skillnader. En ny avhandling visar att det i stället är en fråga om kön, klass och etnicitet.

I sin avhandling The health and working conditions of female immigrants in Sweden visar Sharareh Akhavan, doktorand på Arbetslivsinstitutet, att det finns en ömsesidig påverkan mellan arbete, hälsa och migration. Det är den första studien som gjorts i Sverige om invandrade kvinnors hälsa och arbetsliv. Avhandlingen läggs fram vid Karolinska Institutet.

– I debatten har det sagts att det i vissa kulturer är mer vanligt att sjukskriva sig, att en del invandrare är lata och utnyttjar systemet. Så är det inte. Ohälsa är i högsta grad en klassfråga, säger Sharareh Akhavan.

Många kvinnor hamnar i lågbetalda lågstatusyrken utan möjligheter att byta jobb eller kompetensutveckla sig. En del har flera jobb för att få ekonomin att gå ihop. Resultaten pekar också på att etnisk diskriminering påverkar hälsan negativt. Vidare visar avhandlingen att arbetslösa invandrade kvinnor har sämre hälsa än invandrade män utan arbete.

Sharareh Akhavan lyfter fram nya omständigheter om invandrade kvinnors hälsa många år efter invandring.

– Under de första tio åren i Sverige kan många övervinna hälsofaktorer som traumatiska händelser eller våld i hemmet. Men fortfarande efter 20 år upplever de problem på arbetsmarknaden, har otrygga anställningar och känner sig diskriminerade.

Efter 20 år i Sverige har många lärt sig strategier för att hanetera diskriminering; en del accepterar att de anses vara mindre värda medan andra kämpar emot.

Pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet 2006-09-13