Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Nytt utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Lärare har oftare tinnitus än andra yrkesgrupper och det mesta tyder på att problemen dessutom ökar.
– Det finns siffror som pekar på att även barn har stora bekymmer med hörseln, säger Kim Kähäri, forskningsassistent på Arbetslivsinstitutet i Göteborg.

Kim Kähäri är ansvarig för skriften Hörselhälsa, ett studiematerial som för första gången introduceras i de svenska skolorna. Det har tagits fram för att användas som hörselutbildning för både barn och lärare.

Hörselproblem bland lärare har blivit ett stort problem. Men också barn och ungdomar är utsatta. Trenden är tydlig: antalet hörselskadade ökar och ingen betvivlar att något måste göras för att undvika framtida problem som hörselnedsättning, tinnitus och ljudöverkänslighet.

– Tystnad och hörselvila är en bristvara. Barn lever med mycket fritidsbuller och det är stökigt med höga ljudnivåer i skolan, säger Kim Kähäri.

Hörselhälsa är dels åldersanpassad för barn i åldrarna 7-10 år respektive 11-15 år och dels riktad till lärare med kunskap kring ansvarsfrågor och praktiska åtgärder för god ljudmiljö i skolan.

Ett exempel på hur man kan lära barn hur det känsliga sinnesorganet hörseln fungerar är att låta dem göra tester och övningar. Om man läser en text låter man barnen blunda och hålla för ena örat, byta och hålla för andra och sedan lyssna med båda öronen. Därefter kan de få kupa händerna bakom öronen och lyssna på förstärkningen det ger.

– Kan vi lära våra barn tidigt i livet hur viktig hörseln är för oss och dessutom hur sårbar den är, så har vi nått långt. Kanske kan vi då se förändrade attityder kring hanteringen av ljud i framtiden, säger Kim Kähäri.

Pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet 2005-08-30