Verbal aggression

Verbal aggression mer accepterat för pojkar

Verbal aggression i skolan handlar om maktrelationer mellan elever. Elever i tonåren visar större acceptans för när pojkar använder verbal aggression än när flickor gör det, visar en ny avhandling.

Arbetslivsinstitutets doktorand Miriam Eliasson disputerar i dagarna med avhandlingen Verbal Abuse in School – Constructing gender and age in social interaction, som läggs fram vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet.

– Verbal aggression i skolan fyller flera funktioner för ungdomarna. Det uttrycker och definierar till exempel kön, heterosexualitet och ålder, säger Miriam Eliasson som studerat verbal aggression bland flickor och pojkar i 12-15-årsåldern.

Miriam Eliassons forskning är inriktad på det vardagliga språkbruket i skolan. Avhandlingen visar att det finns ett samband mellan verbal aggression och sämre välbefinnande och trivsel i skolan. Ändå betraktas verbal aggression ofta inte som allvarligt menad eller sårande utan är en del av vardagen.

Flickor som använde sig av verbal aggression löpte större risk att uppfattas negativt än pojkar. Det kopplades ihop med negativa beskrivningar som att de var ”fjortisar”, det vill säga slampiga eller omogna. Bland pojkarna var bilden en annan. De populära pojkarna kunde till och med använda verbal aggression som en resurs.

– Populära pojkar gavs stort spelrum. Deras verbala aggression ”räknades inte” eller kommenterades av andra som att ”man märker att de bara skämtar”. Verbal aggression bland ”stökiga” pojkar var däremot inte socialt accepterat och uppfattades istället som elakt, konstaterar Miriam Eliasson.

Miriam Eliasson disputerar vid Karolinska Institutet och försvarar sin avhandling i aulan, plan 2, Norrbackabyggnaden, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, fredagen den 9 februari 2007 kl 13.

Pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet 2007-02-01 - Anna Björklöf