Vibrationer påverkar uppmärksamheten

Vibrationer påverkar uppmärksamheten

Fordonsförare som utsätts för helkroppsvibrationer visar försämrad uppmärksamhet, enligt en ny avhandling från Arbetslivsinstitutet.

Den nya avhandlingen, Psychological responses to noise and vibration presenteras av Arbetslivsinstitutets doktorand Jessica K Ljungberg och läggs inom kort fram vid Umeå universitet.

– Målet med studien var att undersöka om en kombination av buller och helkroppsvibrationer kan påverka prestationen när det gäller uppmärksamhet, korttidsminne, spatial förmåga och logisk resonemangsförmåga. Studierna utfördes i en miljö som återskapade en verklig arbetssituation i till exempel en skogsmaskin, säger Jessica K Ljungberg.

Jessica K Ljungberg kunde se att helkroppsvibrationer påverkade uppmärksamheten, och detta märktes framför allt efter att deltagarna hade exponerats för vibrationer. Försämringen märktes framför allt i de fall då arbetsuppgifterna under vibrationsexponeringen krävt hög mental belastning.

– Efter 40 minuters exponering för helkroppsvibrationer hade deltagarna i studien sämre resultat när det gäller uppmärksamhet och prestation än om de hade suttit stilla. Min slutsats är att det är viktigt att vila efter ett arbetspass som inneburit vibrationsexponering, säger Jessica K Ljungberg.

Jessica K Ljungberg disputerar vid Yrkes- och miljömedicinska institutionen, Umeå universitet. Disputationen äger rum fredagen 24 november, klockan 09.00 vid Arbetslivsinstitutet Umeå, Stora salen, Johan Bures väg 5.

Pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet 2006-11-10