1 doktorand i Biologi

Arbetsbeskrivning

Understanding climatic controls of large fire years in Nordic region
Skogsbränder är en viktig faktor för dynamiken i naturliga skogar. Skogsbränder påverkar också den globala kolbalansen samt skogens biodiversitet genom skapande av livsmiljöer för olika arter. Klimatiska modeller förutsäger en ökad risk för stora skogsbränder, som i allmänhet svåra att bekämpa. För att förstå och modellera faktorer som styr branddynamiken är det viktigt att få en bra bild över skogsbrändernas historiska mönster och att utveckla ett modelleringsverktyg som bygger på vår kunskap av hur samspelet mellan klimat och topografi (t.ex. mängd sjöar eller våtmarker) påverkar brandfrekvensen. I projekt ska vi använda oss både av moderna skogsdata (senaste 100 åren) samt hundratals år långa årsringbaserade brandkronologier som ska hjälpa oss att koppla de klimatiska mönstren till branddynamiken. Genom statistiska analyser ska vi förklara de processer som leder fram till år med stora bränder och utveckla ett prognosverktyg som möjliggör skattning av brandrisk i olika delar av Sverige innan brandsäsongens början. Doktorandprojektet ska utveckla spatiala rekonstruktioner av historiska skogsbränder i Skandinavien, göra årsringbaserade rekonstruktioner av brandväder (fire weather indices) och ta fram ett ramverk för att förutsäga risken för stora bränder i Sverige. Analyserna ska bygga på kunskap om historiska brandcykler, analys av moderna klimatiska data samt data från regionala klimatmodeller. Projektet, som finansieras av forskningsrådet Formas, är ett samarbete mellan Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap (SLU Alnarp), SMHI, och University of Quebec at Abitibi-Temiscamingue (UQAT, Quebec, Kanada). Dendrokronologiska laboratoriet av SLU i Alnarp (DELA, www.dendrochronology.se) kommer att vara värd för projektet, som också ska dra nytta av NordicDendro och GDRI Cold Forest forskningsnätverk, där DELA är medlem. Doktoranden förväntas under de fyra åren sammanlagt tillbringa mellan 6 och 8 månader vid UQAT i Kanada (Quebec). Anställningen på 100% är på 4-årig som doktorand vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap (SLU Alnarp), samfinansierat av FORMAS och institutionen. SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller tidigare krav på grundläggande behörighet, dvs. minst 180 högskolepoäng eller motsvarande, har grundläggande behörighet fram till utgången av 2015. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive styrkt meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Kvalifikationer: Vi söker en ambitiös och motiverad doktorand med masterexamen i skogsekologi, klimatologi, och geografi. Erfarenhet av arbete med dendrokronologiska data/analyser, liksom vana vid att hantera GIS (e.g. ArcMap), relationsdatabas och programmering i R är meriterande. Vi värderar högt om sökande har erfarenhet från vetenskaplig publicering. Mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift krävs. Kunskaper i svenska är meriterande, men inte nödvändigt.
Vi förväntar oss att du som sökande har en hög arbetsmoral och förmåga att självständig, och i tid utföra arbetsuppgifter såväl i fält som i laboratoriet. Det är också viktigt att sökande är i bra fysisk form för att klara ett påfrestande fältarbete. Vi vill understryka att vår bedömning av sökande ska baseras på din akademiska prestation i sin helhet, samt på en intervju och på dina referenser. Med andra ord kommer brist på en viss typ av erfarenhet (kunskap) inte ha en avgörande inverkan på utvärderingsresultatet.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Månatlig löneutbetalning
  • Heltidsanställning. Anställning som doktorand i 4 år. (SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.)
  • Publicerat: 13 augusti 2015

Liknande jobb


15 januari 2021

Doktorand i materialteori med inriktning mot kvantkontroll

Doktorand i materialteori med inriktning mot kvantkontroll

15 januari 2021

Doktorand inom hållbart boende

Doktorand inom hållbart boende

15 januari 2021