1 doktorand i biologi alternativt skogshushållning

Arbetsbeskrivning

Interaktioner mellan brand och klimat på skogens föryngring
onbsp;
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) soouml;ker en doktorand foouml;r att undersoouml;ka interaktiva effekter av brand och ett foouml;roauml;ndrat klimat poaring; skogens foouml;ryngring. Branden oauml;r en naturlig stoouml;rningsfaktor i den boreala skogen men som ett resultat av globala klimatfoouml;roauml;ndringar foouml;rutspoaring;s skogsbroauml;nderna foouml;roauml;ndras boaring;de i frekvens, omfattning och intensitet. Trots att branden historiskt haft stor betydelse foouml;r skogens struktur och funktion, vet vi relativt lite om hur oaring;terhoauml;mtningen efter brand poaring;verkas av klimatfoouml;roauml;ndringar och skogsskoouml;tsel. Fokus foouml;r detta projekt oauml;r att kartloauml;gga effekterna av brandintensitet och uppvoauml;rmning liksom att studera vilket inflytande avverkning av brandskadad skog har poaring; skogens foouml;ryngring och noauml;ra kopplade markprocesser. Foauml;ltarbetet oauml;r koncentrerat till det stora brandomroaring;det froaring;n 2014 utanfoouml;r Sala i Voauml;stmanland. Vi tror att detta projekt passar utmoauml;rkt foouml;r dig som oauml;r intresserad av ekologi och skogsskoouml;tsel.
Doktorandtjoauml;nsten oauml;r lokaliserad vid Institutionen foouml;r skogens ekologi och skoouml;tsel i Umeoaring; (http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/) och oauml;r kopplad till forskarskolan i ordquo;Forest Ecology and Management in a Changing Environmentordquo; (http://www.forest-ecology-management.se/home).onbsp;
Startdatum foouml;r anstoauml;llningen oauml;r 1 april 2017 eller enligt oouml;verenskommelse. Handledareonbsp;foouml;r dettaonbsp;projekt kommer att varaonbsp; Prof. Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn,onbsp;Docent Michael Gundale and Prof. David Wardle

Kvalifikationer: Mastersexamen i biologi, ekologi eller skogshushållning (eller motsvarande). Dokumenterad kunskap inom växtekologi, brandekologi, markvetenskap, skogsföryngring och statistik är meriterande. Tidigare praktisk erfarenhet av ekologiskt eller skogligt fältarbete och laboratoriearbete är en fördel. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Körkort krävs. Ansökan skall inkludera ett personligt brev, CV, bestyrkta kopior av examensbevis, bestyrkt kopia av pass om du är utländsk medborgare och en förteckning över minst två personliga referenser samt deras fullständiga kontaktuppgifter.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Månatlig löneutbetalning
  • Heltidsanställning. Anställning som doktorand i 4 år. (SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.)
  • Publicerat: 21 november 2016

Liknande jobb


25 november 2020

24 november 2020

24 november 2020

Doktorandtjänst i kemi med fokus på multivariat dataanalys

24 november 2020