1 doktorand i Skogshushållning

Arbetsbeskrivning

Skador i julgransodlingar
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) soouml;ker en doktorand foouml;r att utvoauml;rdera problematiken med skador i julgransodlingar. I arbetet ingoaring;r oauml;ven att ta fram rekommendationer foouml;r skoouml;tselmetoder foouml;r att minimera skaderelaterade foouml;rluster.
Produktion av julgransodling oauml;r en stor industri i vissa omroaring;den, t ex Danmark och North Carolina i USA. Odlingarna oauml;r normalt mycket intensivt skoouml;tta och genererar en stor intoauml;kt per hektar. Plantmaterial flyttas moaring;nga goaring;nger helt obetoauml;nkt mellan olika geografiska delar. Det har visat sig att det i moaring;nga fall intensiva brukandet har skapat grogrund foouml;r olika problem. Det kan handla om insekter eller olika former patogener. I USA kan Phytophthora i vissa odlingar utgoouml;ra ett stort problem. Moaring;nga odlingar har helt foouml;rstoouml;rts foouml;r oouml;verskoaring;dlig tid doaring; det oauml;r svoaring;rt att bli av med en infektion noauml;r den voauml;l foaring;tt foauml;ste poaring; en mark. Alternativ till julgranar kan vara minst lika doaring;liga i det loauml;get och marken oouml;verges moaring;nga goaring;nger med mycket koauml;nnbara ekonomiska foouml;rluster. Det finns en risk foouml;r att ett liknande foouml;rlopp skulle kunna uppstoaring; i t ex Sverige och Norge. Det oauml;r inte soauml;kert att det oauml;r samma skadegoouml;rare utan det kan komma att handla om andra patogener. Olika soauml;tt att agera preventivt och dess effekter oauml;r intressanta att utvoauml;rdera boaring;de poaring; kort och loaring;ng sikt. Skogsbruket efterfroaring;gar metoder foouml;r att boaring;de agera preventivt men oauml;ven reaktivt noauml;r voauml;l en mark eller omroaring;de har drabbats av en skadegoouml;rare. I det foouml;reslagna projektet kommer studerande att utvoauml;rdera olika skoouml;tselmetoder och dess koppling till foouml;rekomsten av olika skadegoouml;rare och moouml;jliga foouml;roauml;ndringar i vedertagna brukningsmetoder foouml;r att maximera den ekonomiska nyttan utan noaring;gra negativa effekter poaring; t ex biodiversitet. Arbetet kommer att utfoouml;ras i samarbete med markoauml;gare och olika forskningsinstitutioner primoauml;rt i Sverige, Norge och North Carolina (USA). Metoderna foouml;r att utvoauml;rdera olika metoder inkluderar boaring;de foauml;lt-/voauml;xthus- och labbstudier med en hel del molekyloauml;rt arbete och baseras poaring; nytt datamaterial som insamlas av studenten.
onbsp;

Kvalifikationer: Masterexamen i skogshushållning eller motsvarande. Du bör vara intresserad av skogsskötselfrågor i kombination med patologi. Praktisk erfarenhet från skötsel av julgransodingar respektive molekylärt patologiskt arbete är meriterande. Vi värdesätter god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Du bör vara initiativrik och du tycker om att ta dig an uppgifter som ställer krav på en god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du har lätt för att samarbeta med forskarteamet liksom sektorn men har även god förmåga till självständigt arbete. Arbetsspråket är engelska, svenska och i viss mån norska. Tjänsten innebär en hel del resande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges Lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Månatlig löneutbetalning
  • Heltidsanställning. Annan försörjningsform. (SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.)
  • Publicerat: 21 november 2016

Liknande jobb


Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad

1 december 2020

The Department of Physics seeks 10 PhD students

The Department of Physics seeks 10 PhD students

1 december 2020

Doktorand inom nätverkssäkerhet

Doktorand inom nätverkssäkerhet

1 december 2020

Doktorand i teoretisk fysik

Doktorand i teoretisk fysik

1 december 2020