1:e antikvarie

Arbetsbeskrivning

Stiftelsen Hallands länsmuseer har det övergripande ansvaret för länsmuseiverksamheten i Halland och bedriver själv kulturmiljövård och konservering. Kulturmiljö Halland är regionens expertorganisation för kulturmiljöfrågor och samarbetar med samtliga kommuner i länet liksom för länsstyrelsen, Region Halland, Svenska kyrkan, närings- och föreningslivet samt allmänheten. Dessutom sker samarbeten på lokal, regional, nationell och internationell nivå med andra samhällssektorer, med forskning och utbildning samt med företag. Uppdragsverksamheten bedrivs huvudsakligen i Hallands län. F n pågår en utredning om den regionala kulturmiljövården i Halland med en allt tydligare profilering mot hållbar utveckling och stärkande av regional konkurrenskraft. Kulturmiljö Halland prioriterar internationella samarbetsprojekt. Vi behöver därför stärka vår kompetens inom dessa områden. Följande strategiska projekt genomsyrar verksamheten: - de pågående utredningsarbetena kring kulturmiljövårds- organisationen i Halland, - tydliggöra kulturmiljövårdens betydelse för regional hållbar utveckling samt - fortsätta arbetet med att utveckla arbetsrutiner för att stärka Kulturmiljö Hallands konkurrenskraft. Arbetsuppgifter Att under landsantikvarie leda och utveckla den bebyggelseantikvariska avdelningen. Arbetsuppgifterna innebär delta i ledningsgrupp, budgetberedning, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Handläggning av ärenden inom kulturmiljövården. Vidare att lyfta fram kulturvårdens betydelse för regional hållbar utveckling samt medverka i olika internationella sammanhang. Våra förväntningar Du har en akademisk examen med inriktning som bebyggelseantikvarie, regional utveckling eller liknande. Du har erfarenhet av kulturmiljövård, personalledning, regional utveckling och internationella projekt. I arbetet ingår många kontakter, framförallt externa. Vi fäster därför stor vikt vid dina personliga egenskaper och värderar samarbetsförmåga högt. Arbetet ställer också krav på din förmåga att kommunicera så väl muntligt som skriftligt, både på svenska och engelska.

Kontaktpersoner på detta företaget

1:e antikvarie Erik Rosengren
035-192602
1:e antikvarie Per Wranning
035-192608 070-3480966
1:e antikvarie Per Wranning
035-192608 070-3480966
1:e antikvarie Per Wranning
035-192608
1:e antikvarie Per Wranning
070-3480966

Sammanfattning

Besöksadress

Bastionsgatan 3
None

Postadress

Bastionsgatan 3
HALMSTAD, 30243

Liknande jobb


Antikvarie med landskapsinriktning

Antikvarie med landskapsinriktning

28 juli 2021

Museipedagog

Museipedagog

17 juni 2021

Visstidsanställda antikvarier

8 juni 2021

Visstidsanställda antikvarier

8 juni 2021