1:e socialsekreterare myndighet funktionsstöd

1:e socialsekreterare myndighet funktionsstöd

Arbetsbeskrivning

Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning.

Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla.

Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

Följ oss gärna på LinkedIn: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta som 1:e socialsekreterare tillsammans med oss på Funktionsstödsförvaltningen Hisingen, och vara en aktiv del i att hålla oss i framkant utifrån ny kunskap, nya arbetssätt och föränderlig rättspraxis. Vårt huvudsakliga uppdrag är att utreda och fatta beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen och LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Som 1:e socialsekreterare har du en arbetsledande roll, är en arbetsgivarrepresentant samt arbetar på uppdrag av enhetschefen inom verksamhetsområdet.

Stadsområde Hisingen växer. Enheten har tre 1:e socialsekreterare, 25 socialsekreterare, och enhetschef. Nu utökar vi till fyra 1:e socialsekreterare och vi söker två 1:e socialsekreterare för tillsvidareanställning. En av er kommer att arbetsleda en grupp socialsekreterare som handlägger ärenden för barn med funktionsnedsättning samt insatsen personlig assistans. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbetsleda en barngrupp. Du förväntas också att kunna agera som arbetsledare inom andra specialistområden. En av er kommer att stötta upp som arbetsledare där behovet finns i våra tre arbetsgrupper som är inriktade mot barn, vuxen och psykiatri. Uppdragen kan förändras över tid om förutsättningarna förändras.

Som 1:e socialsekreterare på enheten säkerställer du att socialsekreterarna arbetar i enlighet med det politiska uppdraget, gällande lagstiftning och rättspraxis, att bemötande av brukare är av högsta kvalitet, att dokumentation följer gällande riktlinjer samt att bistånd/insatser är kostnadseffektiva och rättssäkra. Introduktion av nya socialsekreterare på enheten i handläggningsprocessen och yrkesrollen kommer även vara en del av arbetet och att ta hand om viss administration och mätetal som berör enheten. En viktig del är att anpassa ledarstilen och metodstödet till socialsekreterarnas behov och som nära arbetsledning ta tillvara gruppens kunskaper och erfarenheter. Du verkar också för en professionell samverkan både internt och externt. Rollen innebär även att representera oss i olika sammanhang i staden och att företräda nämnden i förvaltningsrätt och kammarrätt.

I nära samarbete med dina kollegor och enhetschef kommer du ha en aktiv roll i enhetens förbättrings-och utvecklingsarbete. Vi erbjuder ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka på en enhet med hög kunskapsnivå och engagemang för personer med funktionsnedsättning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen. Du har bred erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS samt SoL. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning som 1:e socialsekreterare sedan tidigare.

Som 1:e socialsekreterare behöver du ha en god förmåga att skapa kontakter, samarbeta och underhålla relationer. På ett ansvarsfullt och självgående sätt skapar du engagemang och får andra med dig. Du är lojal och handlar i enlighet med fattade beslut, mål, policys och riktlinjer samt har en problemlösande och analytisk förmåga. I denna roll är det även viktigt att du är tydlig i din kommunikation och att du har en förmåga att kunna fatta beslut.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Som en del av urvalsprocessen kommer vi att använda oss av arbetspsykologisk testning. De sökande som uppfyller kraven kommer få testen skickat till uppgiven e-post. Kontrollera därför även skräpkorgen i din mail.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete.

Urval bearbetas löpande innan sista ansökningsdag.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Gruppledare

Gruppledare

17 november 2021

Utredande socialsekreterare barn och unga

Utredande socialsekreterare barn och unga

17 november 2021

Utredande socialsekreterare barn och unga – vikariat

Utredande socialsekreterare barn och unga – vikariat

17 november 2021

Socialsekreterare till Utredningsenheten vuxen

Socialsekreterare till Utredningsenheten vuxen

17 november 2021